Odzwierciedlając niższą wartość zużycia soi dla Chin, całkowite zużycie ma być mniejsze, co powoduje wzrost zapasów o 3 mln ton, do prognozowanych 52 mln ton.

Produkcja soi w sezonie 2019/2020 ma być stabilna rok do roku. Oczekuje się, że spożycie wzrośnie, a zapasy z nieznacznie zmienią się z powodu dużych przeniesień z poprzedniego sezonu. Perspektywy handlu są niepewne, w dużej mierze zależne od popytu chińskiego.