– Skrupulatnie prowadzimy wewnętrzną selekcję najlepiej zapowiadających się rodów nowych mieszańców kukurydzy. Po wnikliwej ocenie, decydujemy czy te odmiany są na tyle dobre żeby trafiły do naszego portfolio. Zanim wprowadzimy odmianę na rynek Polski przeprowadzamy prywatne badania rozpoznawcze. Zgodnie z metodyką badań rejestrowych, prowadzimy je w 3 stacjach COBORU: Krzyżewo, Chrząstowo, Zybiszów (różne szerokości geograficzne i oraz stanowiska glebowe) – tłumaczył podczas wystąpienia Krzysztof Piłat.

Na ten rok firma IGP Polska przygotowała ofertę składającą się 10 odmian kukurydzy o FAO od 220-260.

Z portfolio na wyróżnienie zasługują następujące mieszańce:

• CODITIME - 107% wzorca w plonie ziarna PZPK 2018 (do 16,35 t/ha), dająca wysokie plony suchej masy i energii – dzięki czemu idealnie nadaje się na tworzenie paszy dla drobiu;
• QUENTIN – odmiana ta w 2019 r. ustanowiła Oficjalny Rekord Polski – zawartość energii w kiszonce z kukurydzy (7,1 MJ NEL w 1 kg SM);
• CODIGIP -dające ziarno suchsze od wzorca. W 2018 roku wyznaczyła Oficjalny Rekord Polski – najwyższy plon ziarna kukurydzy (14,2 t/ha (14% wilg.);
• HARDWARE (zarejestrowana w COBORU w 2019r). FAO 260.