Powszechnie zauważalne jest spadające pogłowie produkcji zwierzęcej w Polsce. Liczba hodowców trzody chlewnej, czy też drobiu, stale maleje, a czasy gdzie praktycznie w każdym gospodarstwie było widoczne zwierzę hodowlane – poszły w niepamięć. Rolników zachęca się do zwiększenia produkcji ekologicznej, jednak zaplecze dostępnych nawozów naturalnych zwyczajnie się kurczy. Oprócz ogólnie stosowanych nawozów zielonych, właściwego zmianowania roślin, potrzebne stają się na większą skalę nawozy gotowe.

Badanie gleby niezbędne

W obecnych czasach badanie gleby stanowi konieczność, chcąc uniknąć generowania dodatkowych kosztów. Dzięki analizie gleby możliwe jest ustalenie odpowiednich dawek nawozów, a koszt badania podstawowego jest stosunkowo niewielki – około 15 zł. Obejmuje on przebadanie odczynu pH, zawartości magnezu, potasu i fosforu. Dodatkowo warto wykonać analizę gleby na zawartość azotu mineralnego, którego koszt obejmuje średnio 28 zł.

Koszty nawozów naturalnych

Najczęściej wykorzystywany jest obornik bydlęcy. Jego cena na portalach ogłoszeniowych średnio wynosi od 60-70 zł/t. Rok temu średnio koszt zakupu obornika wynosił 45 zł/t. Oferty uzależnione są od rolników indywidualnych i różnią się w zależności od regionu kraju. Dodatkowo część sprzedających oferuje usługę rozrzucenia obornika, za którą zapłacimy około 230-250 zł za ha.

Średnia cena zakupu gnojowicy bydlęcej wynosi od 20-25 zł za 1000l/1 m3. W przypadku pomiotu kurzego, wydatek ten będzie obejmował od 65-70 zł/t, gdy jeszcze kilka lat temu można go było kupić za 20-30 zł/t. Obornik koński na różnych portalach osiąga ceny do 120-130 zł/t.

W ciągu ostatnich lat popularne stawało się wykorzystywanie przefermentowanej gnojowicy do nawożenia roślin. Jednak z informacji uzyskanych od rolników, zauważalna jest tu tendencja spadkowa. Koszty zakupu efektywnych mikroorganizmów potrzebnych do procesu fermentacji i uzdatniania gnojowicy, wzrosły na tyle, że przestali oni stosować ten sposób na większą skalę. Dodatkowo przy tym sposobie nawożenia, dużą wagę należy przyłożyć do badań składu gnojowicy, jej odpowiedniego przechowywania oraz stosowania odpowiednich dawek i terminów aplikacji, gdyż ryzyko poparzenia roślin jest wysokie.

Nawozy gotowe stosowane w ekologii

Jak podaje IUNG „w rolnictwie ekologicznym dopuszczone jest stosowanie nawozów mineralnych niepochodzących z syntezy chemicznej o niskim stopniu rozpuszczalności i koncentracji składnika pokarmowego.” Stosowanie mineralnych nawozów azotowych nie jest dozwolone. „Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym” znaleźć można na stronie IUNG, gdzie dostępnych jest ponad 600 produktów.

„Sztuczne” nawozy w rolnictwie ekologicznym sprzedawane są również przez producentów, którzy wytwarzają nawozy w celach stosowania w systemie konwencjonalnym. Dlatego też, ceny są konkurencyjne w stosunku do konwencji, bądź niewiele wyższe. Patrząc wstecz, faktycznie były widoczne różnice w cenie nawozów – ekologiczne były droższe o 15-20%. Dziś, jak ogólnie wiadomo, ceny nawozów diametralnie wzrosły w odniesieniu do ubiegłych lat, dlatego każdemu odbija się to „w portfelu”, a cenowa dysproporcja zmalała.