• Podwyżki w stawkach usługodawców są zauważalne, choć obawiano się jeszcze wyższych stawek.
  • Cena uzależniona jest m.in. od odległości pola od pryzmy czy areału.

Paliwo i drogie części = droższe usługi

Zbiory kukurydzy na kiszonkę od kilku lat są coraz częściej wykonywane przez firmy usługowe. Przemawia za tym z jednej strony zdecydowanie szybszy czas wykonania pryzmy, ale też bardzo wysoki koszt zakupu i utrzymania sprzętu niezbędnego do efektywnego zbioru kukurydzy na paszę. Takie usługi nigdy nie należały do najtańszych, jednakże z uwagi na powyższe elementy oraz brak odpowiedniej ilości rąk do pracy przy kiszonkach zyskały uznanie w wielu gospodarstwach.

Cena usługi uzależniona jest od kilku czynników i często ustalana jest indywidualnie między klientem a usługodawcą. Na finalną stawkę wpływ mają m.in. takie czynniki, jak: ilość zestawów pracujących przy zbiorze, wydajność sieczkarni, czy na pryzmie przy ubijaniu pracuje ciągnik usługodawcy czy usługobiorcy. Niemniej ważna jest odległość od pola - kawałki położone w dalszej odległości od lokalizacji pryzmy są wyceniane drożej (dłuższy czas dojazdu i większe zużycie paliwa). Niejednokrotnie cena jest też uzależniona od stanu plantacji (wycena pracy sieczkarni). Jako że stawki są liczone za hektar to przy słabych kukurydzach cena pracy sieczkarni jest zazwyczaj niższa (większa wydajność godziny pracy). 

Spory rozrzut cenowy

Popularnym rozwiązaniem jest usługa kompleksowa, tzn. pełen zestaw usługodawcy (sieczkarnia, przynajmniej dwa zestawy do odbioru masy z pola oraz ciągnik do ubijania na pryzmie). Oczywiście taka opcja jest najdroższa. W ubiegłym roku ceny takiej usługi kształtowały się najczęściej na poziomie 800 - 1200 zł/ha (1100 - 1200 zł przy 3 zestawach transportowych). W tym sezonie stawka jest wyższa, co jest rzecz jasna efektem wyższych cen paliw oraz wzrostu kosztów utrzymania parku maszynowego.  

W ofercie jednej z firm województwa wielkopolskiego za usługę sieczkarnia Claas Jaguar + 2 zestawy transportowe zapłacimy 950 zł/ha. Zwróćmy uwagę, że nie ma tu ujętego ciągnika do ubijania pryzmy. Najwyższa cena jaką odnotowaliśmy to 1800 zł/ha. Przy czym tutaj usługodawca oferuje już 3 zestawy do odbioru kukurydzy z pola oraz ciężki ciągnik do ugniatania masy. Usługa wykonywana jest sieczkarnią Claas Jaguar 960.

Orientacyjne ceny jakie krążą w zakresie tej usługi: 

- Sieczkarnia 650 - 800 zł/ha

- Sieczkarnia + odwóz (2 zestawy transportowe) 950 - 1300 zł/ha

- Sieczkarnia + odwóz (2 zestawy transportowe) + ciągnik do ubijania 1000 - 1400 zł/ha

- Sieczkarnia + odwóz (3 zestawy transportowe) 1100 - 1500 zł/ha

- Sieczkarnia + odwóz (3 zestawy transportowe) + ciągnik do ubijania 1200 - 1800 zł/ha

W jednej z firm uzyskaliśmy informacje, że koszt liczony jest następująco: sieczkarnia 700 zł /ha+ odwóz 200 zł /ha (1 zestaw) + ciągnik do ubijania 100 zł/godz. pracy. 

Rozrzut cenowy jest dość spory pomiędzy firmami oferującymi usługi. Jest to po części uzależnione również od regionu, ale także od ilości firm prowadzących usługi na danym terenie - tam gdzie ilość usługodawców jest niższa, czyli konkurencja niemal nie istnieje, ceny są znacznie wyższe. Np. już w południowej Wielkopolsce, pomimo dużego zainteresowania usługami zbioru kukurydzy na kiszonkę, ceny są znacznie niższe niż w niektórych firmach na wschodzie kraju, gdzie zagęszczenie firm świadczących usługi jest niższe. 

Nieco niższe ceny za usługę samą sieczkarnią są często proponowane przy większych areałach, gdzie maszyna może pracować sprawniej i w ogólnym rozrachunku koszenie jest szybsze.