Skąd wzięła się idea takiego rozwiązania? Jest to rozwiązanie, jakie wypłynęło z potrzeb rolników, których codziennie obsługujemy w ich gospodarstwach. Otóż bardzo często nasi klienci zwracali uwagę na problemy związane z aplikacją III dawki azotu w zbożu lub dawki uzupełniającej w kukurydzy. Sytuacje takie jak okresowe niedobory wody w maju-czerwcu, wysokie temperatury czy ograniczenie aktywności fizjologicznej roślin z powodu stresów środowiskowych mocno ograniczają efektywność nawożenia azotowego w tym okresie. A niestety coraz częściej z takimi właśnie problemami muszą zmierzyć się rolnicy w dobie zmian klimatycznych, o których niestety w ciągu ostatnich lat mogli się również przekonać nasi rodzimi producenci rolni. InFolen doskonale sprawdza się w takich warunkach, ale również bardzo dobrze wykorzystuje optymalne warunki rozwoju roślin do budowania wartościowego plonu.

Właśnie na bazie tych obserwacji i potrzeb zdecydowaliśmy się na wprowadzenie rozwiązania nawozu płynnego azotowego, który zapewni z jednej strony wysoce efektywne i bezstratne odżywienie azotem
w tym newralgicznym okresie, a z drugiej strony zapewni bezpieczeństwo stosowania nawet podczas niekorzystnych warunków — takich, gdzie tradycyjny nawóz azotowy granulowany nie zapewni oczekiwanych rezultatów. Korzyści płynących z tego rozwiązania są bardzo szerokie, ponieważ taka technologia pozwala na zmniejszenie finalnej dawki azotu bez straty plonu, natomiast z lepszymi parametrami jakościowymi.

Co więcej, inFolen pomaga osiągnąć pożądaną zwyżkę plonu, przy jednoczesnym zmniejszeniu przenikania azotanów w głąb profilu glebowego i tym samym do wód gruntowych. Przekłada się to również na ograniczenie strat azotu w postaci amoniaku ulatniającego się do atmosfery.

Idea powstania nawozu inFolen płynie również z połączenia azotu, magnezu i siarki z kompleksem biostymulującym, który wzmocni oddziaływanie preparatu na roślinę i podniesie aktywność fotosyntetyczną. Timac Agro wprowadza biostymulujący azot najnowszej generacji, zapewniający bardzo szybkie pobieranie składników, dzięki działaniu na wielu płaszczyznach. inFolen zmienia jakość kropli wody, dzięki czemu mamy o wiele lepsze pokrycie liści cieczą roboczą, zawarte w nim ekstrakty stymulują roślinę do aktywnego pobierania dostarczonych składników, dzięki działaniu na równowagę hormonalną odpowiedzialną za otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych. Dzięki inFolenowi aktywność enzymatyczna w liściach podwyższa się 6-krotnie. Azot dzięki temu jest sprawniej przetwarzany z formy amidowej do amonowej, która buduje aminokwasy i białka. Ta stymulacja wpływa również na pozostałe cykle przetwarzania azotu w roślinie, ponieważ, dużo efektywniej zachodzi także proces reduktazy azotanowej zmniejszając 8-krotnie zawartość azotanów w liściach. Skutkuje to wysłaniem informacji zwrotnej dla korzeni rośliny
o zapotrzebowaniu na pobieranie azotu z gleby. Finalnie poprzez aplikację inFolenu dolistnie zyskujemy na całkowitym odżywieniu rośliny azotem. Efektywnie wykorzystujemy nawożenie azotowe wprowadzone do gleby jak i to podane poprze liście. Uzyskujemy lepsze parametry pod względem wysokości i jakości plonu.

 

Dolistny nawóz azotowy nowej generacji

  1. Wydajne i efektywne dostarczanie azotu nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych.
  2. Pozytywne oddziaływanie na fizjologię rośliny w krytycznym okresie kształtowania się plonu.
  3. Stymulacja aktywności enzymatycznej komórek liści dla większej skuteczności odżywiania azotowego. Udowodnione działanie plonotwórcze.