Stosowanie nawozów naturalnych

Od dnia 1 marca wszyscy rolnicy, a przede wszystkim ci, których gospodarstwo lub jego część jest położone na obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenia azotanami tzw. OSN mogą stosować  nawozy naturalne oraz organiczne w postaci stałej i płynnej.
Przy czym żadnych nawozów nie można stosować na glebach przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm, oraz podczas opadów deszczu.

Rolnicy gospodarujący na OSN

Oprócz nawożenia naturalnego rolników gospodarujących na OSN do końca lutego obowiązywał zakaz stosowania również nawozów mineralnych. Z dniem 1 marca nawożenie mineralne można stosować legalnie pod warunkiem, że nie ma zagrożenia, że zawarte w nich składniki mineralne, szczególnie związki azotu, będą wymywane do wód gruntowych lub zmywane do wód powierzchniowych. 

Rolnicy realizujący programy rolnośrodowiskowe

Ci rolnicy którzy pobierają dopłaty rolnośrodowikowe i realizują w swoim gospodarstwie pakiet 8 "ochrona gleb i wód" mogą od dnia 1 marca wznowić zabiegi agrotechniczne, np. zaorać międzyplony .