Z dofinansowania mogą skorzystać organizacje producentów z przyznanym statusem uznania oraz indywidualni producenci owoców i warzyw - wyjaśniono.

"Istotna jest realizacja co najmniej jednego z 11 wymienionych we wniosku o przyznanie pomocy działań prośrodowiskowych, np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie rozwiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, korzystanie z odnawialnych źródeł energii czy też retencjonowanie wody. W przypadku gdy o pomoc ubiega się organizacja producentów, działania te musi realizować każdy z członków organizacji, od którego pochodzą jabłka objęte wnioskiem" - wskazano.

Skup jabłek przez zakłady przetwórcze

ARiMR dodał, że skup w ramach tego programu będą prowadzić zakłady przetwórcze, które zgłosiły się do Agencji i spełniły warunki. Lista zakładów przetwórczych dostępna jest na stronie internetowej ARiMR.

Przypomniano, że pomoc będzie udzielana producentom jabłek deserowych o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy drugiej. "Wysokość wsparcia stanowi iloczyn wagi owoców kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem oraz stawki pomocy wynoszącej 0,30 zł/kg. Maksymalny plon jabłek kwalifikujących się do objęcia tym programem w przypadku jednego wnioskodawcy nie może być większy niż 10 tys. kg/ha" - wyjaśniono.

Nabór trwa do 30 czerwca 2022 r., a wnioski można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika bezpośrednio do oddziału regionalnego ARiMR. Można je wysłać również przesyłką kurierską lub pocztową.