„Third International Legume Society Conference ILS3 2019” to międzynarodowa konferencja naukowa, która trwa od 21 do 24.05.2019 r. Z tej okazji ok. 200 przedstawicieli ośrodków naukowych, hodowców i reprezentantów branży rolno-spożywczej z całego świata gości w Poznaniu.

Głównym celem ILS3 2019 jest wymiana informacji na temat doświadczeń, osiągnięć i wyzwań w działalności badawczej nad roślinami strączkowymi. Prelegenci prezentują swoje prace i ich dotychczasowe wyniki.

Mowa jest rozwijaniu współpracy pomiędzy programami badawczymi i przedstawicielami różnych zainteresowanych stron: rolnikami, sektorem producentów nasion, pasz i żywności oraz konsumentami. Debatuje się nad korzyściami zdrowotnymi i środowiskowymi, jakie można czerpać z roślin strączkowych.

ILS3 została objęta Patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania oraz Patronatem Polskiej Akademii Nauk.