- W 2017 r. zostało przeprowadzone w Polsce kolejne reprezentacyjne badanie sadów, którego celem było uzyskanie szczegółowych danych dotyczących uprawy jabłoni, grusz, brzoskwiń, nektaryn i moreli w sadach. Jest to badanie cykliczne przeprowadzane zgodnie z dotychczasowymi wymaganiami Unii Europejskiej raz na pięć lat. Wyniki badania pozwoliły także na uzyskanie danych na potrzeby krajowe (dotyczących między innymi możliwości nawadniania plantacji oraz przechowywania owoców) – podał GUS.

Co wynika z badań?

Po pierwsze okazuje się, że ponad połowę powierzchni sadów jabłoniowych w Polsce zajmowały trzy odmiany: Idared, Jonagold i Szampion. Po drugie z kolei w wypadku grusz dominowała (ponad 47 proc. areału uprawy tego gatunku) jedna odmiana: Konferencja. Po trzecie wśród sadów jabłoniowych i gruszowych ponad połowę stanowią plantacje w wieku 5 – 14 lat.

Dodatkowo poniżej przedstawiamy zestawienie GUS:
- badanie brzoskwiń i moreli potwierdziło ich marginalne znaczenie dla produkcji owoców w Polsce,
- na plantacjach jabłoni i grusz zanotowano znaczny wzrost udziału nasadzeń w obsadzie 1600 i więcej drzew na hektar,
- około 23,1 proc. powierzchni sadów posiadało możliwości nawadniania,
- spośród możliwości przechowywania owoców największy udział miały chłodnie z kontrolowaną atmosferą (średnio prawie 38 proc. wszystkich przechowalni i chłodni),
- wśród osób kierujących produkcją sadowniczą przeważały osoby w wieku średnim, tj. między 30 a 59 rokiem życia (74,4 proc.), jednocześnie zmniejszył się udział osób młodszych, a zdecydowanie zwiększył się udział osób starszych,
- wśród osób kierujących produkcją sadowniczą ok. 22,5 proc. posiadało wykształcenie ogrodnicze (na różnych poziomach), z czego blisko jedna trzecia legitymowała się średnim wykształceniem ogrodniczym. W porównaniu z wynikami badania z 2012 r. zwiększył się udział osób z wykształceniem wyższym o kierunku ogrodniczym,
- sadownictwo w Polsce nadal rozwija się, przeznaczane są coraz większe nakłady na produkcję owoców oraz ich przechowywanie. Z roku na rok następuje coraz większa koncentracja i specjalizacja produkcji sadowniczej, zwiększa się potencjał produkcyjny sadów, zwłaszcza jabłoniowych.