Firma Bayer ogłosiła strategiczne partnerstwo z firmą Microsoft w celu zbudowania nowego opartego na chmurze zestawu narzędzi cyfrowych i rozwiązań do analizy danych do użytku w rolnictwie i branżach pokrewnych, oferując nową infrastrukturę i podstawowe możliwości przyspieszania innowacji, pobudzania wydajność i wspieranie zrównoważonego rozwoju w łańcuchach wartości.

Rolnictwo i agrobiznes korzystają dziś z szerokiej gamy narzędzi cyfrowych i spostrzeżeń opartych na danych za pośrednictwem platform takich jak Climate FieldView firmy Bayer – używanych dziś na ponad 180 milionach akrów rolniczych w ponad 20 krajach. Nadal jednak pozostaje wiele do zrobienia, aby zoptymalizować cały łańcuch wartości żywności, pasz, paliw i włókien oraz wykorzystać cenne zasoby naturalne niezbędne do zasilania planety, przy jednoczesnym zapewnieniu szerszych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Zgodnie z umową Bayer będzie współpracować z Microsoft w celu wspólnego opracowywania nowych rozwiązań, które odpowiadają krytycznym scenariuszom branżowym, takim jak operacje rolnicze, zrównoważone zaopatrzenie, produkcja i usprawnianie łańcucha dostaw oraz monitorowanie i pomiary ESG.

Firmy zrobią to, opracowując nowoczesną infrastrukturę dla rozwiązań dla rolnictwa cyfrowego i możliwości analizy danych. Te nowe rozwiązania i możliwości będą dostępne dla firm – od start-upów po przedsiębiorstwa globalne – w rolnictwie i branżach pokrewnych do wykorzystania we własnych ofertach. Bayer przeprowadzi również migrację swoich podstawowych funkcji cyfrowego rolnictwa do nowej infrastruktury dla własnych rozwiązań skierowanych do klientów. Partnerstwo opiera się na długotrwałej relacji między Bayer i Microsoft oraz wspólnym zaangażowaniu w ochronę danych, bezpieczeństwo cybernetyczne i zaufanie klientów.

-To partnerstwo pojawia się w wyjątkowym momencie, w którym pilnie potrzebne są zwiększone innowacje w całym łańcuchu wartości żywności i włókien- powiedział Liam Condon, członek zarządu Bayer AG i prezes Bayer Crop Science. -Gdy radzimy sobie z trwającą globalną pandemią, kruchymi łańcuchami dostaw i trwającą katastrofą klimatyczną, status quo nie wystarczy. Potrzebujemy współpracy, wspólnej wizji i działania. Z tych powodów Bayer i Microsoft podejmują działania, aby wywrzeć pozytywny wpływ, zarówno poprzez naszą własną współpracę, jak i oferując ogólnodostępną infrastrukturę i możliwości cyfrowe innym firmom, aby sprostać ogromnym wyzwaniom stojącym przed naszym społeczeństwem.

-Ponieważ przedsiębiorcy rolni i technologiczni oraz organizacje pracują nad zwiększeniem bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju łańcucha wartości – wspierając rolników u jego podstaw – konieczna jest współpraca – powiedział Jeremy Williams, szef The Climate Corporation i Bayer Digital Farming Solutions. 

-Podobnie jak każda branża, rolnictwo i sektor spożywczy przechodzą szybką transformację cyfrową, od autonomicznych ciągników po cyfrowe doradztwo oparte na sztucznej inteligencji i skalowalne rolnictwo precyzyjne — powiedział Ravi Krishnaswamy, wiceprezes korporacyjny Azure Global Industry w firmie Microsoft. -Cieszymy się, że możemy współpracować z firmą Bayer, aby przyspieszyć tę transformację i odblokować jeszcze większe innowacje w rolnictwie, łącząc analizy oparte na danych z agronomiczną wiedzą firmy Bayer i mocą platformy Microsoft Azure.

To partnerstwo jest znaczącym, strategicznym krokiem naprzód w realizacji ambitnego celu firmy Bayer, jakim jest stuprocentowa sprzedaż z wykorzystaniem technologii cyfrowej w dziale Crop Science do 2030 r. oraz zwiększenie jej zdolności do dostarczania klientom rozwiązań opartych na wynikach i cyfrowych. Bayer dąży do ustanowienia nowego standardu w branży w zakresie cyfrowych innowacji opartych na danych.