Rośliny uprawne, takie jak zboża, nasiona oleiste, białka, cukier i rośliny włókniste, owoce, warzywa, orzechy itp. są uprawiane na 1,56 miliarda hektarów na całym świecie. Większość tych produktów wykorzystywana jest do celów żywnościowych, tylko około 5 procent powierzchni zostało wykorzystane do produkcji biopaliw w 2018 roku.

Według unia na rzecz promocji roślin oleistych i białkowych (Ufop), produkcja biopaliw odbywa się głównie tam, gdzie i tak są nadwyżki surowców. Bez biopaliw musiałyby one zostać wprowadzone na rynek światowy, co znacznie obciążyłoby i tak już niskie ceny surowców. Zastosowanie biopaliw zmniejsza nadwyżkę produkcji, tworzy dodatkową wartość i zmniejsza potrzebę wymiany walut na import ropy naftowej lub paliw kopalnych. Problem ten dotyczy szczególnie biedniejszych krajów.

Kolejną zaletą, według Ufop, jest podczas produkcji biopaliw jednoczesne gromadzenie wysokiej jakości paszy białkowej. Potrzeby w tym zakresie stale rosną. Proporcja i jakość paszy białkowej mają znaczący wpływ na ceny surowców. Dlatego, zdaniem Ufop, biopaliwa nie są motorem cen na rynkach surowców. W razie potrzeby surowce, które były uprawiane do produkcji biopaliw mogą być przeznaczone do produkcji żywności.