Spadek produkcji wina na świecie i w UE

Według Pawła Wyrzykowskiego starszego analityk Sektora Food&Agri w Banku BNP Paribas, uprawa winogron jest wrażliwa na warunki atmosferyczne, a obserwowane zmiany klimatu i związane z nimi ekstremalne zjawiska pogodowe w dużym stopniu wpływają na wielkość zbiorów. Spadek produkcji to przede wszystkim konsekwencja mniejszych zbiorów w Unii Europejskiej, która odpowiada za ponad 60 proc. światowej produkcji wina. Rok 2021 okazał się pechowy dla przemysłu winiarskiego w trzech krajach będących największymi producentami wina w UE – Włoszech, Hiszpanii i Francji, które łącznie odpowiadają za 45 proc. światowej i 79 proc. unijnej produkcji wina – głównie z powodu przymrozków na początku kwietnia.

W wyniku nagromadzenia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przez większość sezonu, szacuje się, że produkcja w UE spadła w ubiegłym roku o ponad 21 mln hl czyli 13 proc. do 145 mln hl.

Rozwój winiarstwa w Polsce

Zmiany klimatu, które nie służą produkcji wina w krajach śródziemnomorskich, sprzyjają polskim producentom. Ostatnie lata to dynamiczny trend wzrostowy produkcji wina w Polsce. Według KOWR tylko w okresie ostatniego sezonu (2021/2022) produkcja wina zwiększyła się o 25 proc a w okresie 7 lat – 6,5-krotnie.

- Biorąc pod uwagę wzrost liczby plantatorów i powierzchni upraw oraz zakładając, że w długim terminie warunki klimatyczne dla produkcji winogron w Polsce będą się poprawiać, produkcja wina w Polsce powinna w kolejnych latach się zwiększać. Dodatkowo, wprowadzone od 5 stycznia 2022 r. zmiany legislacyjne ułatwiają rejestrację i prowadzenie działalności małym producentom, wytwarzającym wino z własnych upraw i surowców pozyskanych we własnych gospodarstwach. To również powinno przyczynić się do rozwoju winiarstwa w Polsce – tłumaczy Paweł Wyrzykowski.

Wolumen produkcji wina w Polsce w ostatnim sezonie wyniósł nieco ponad 17,7 tys. hl. Aż 2/3 tej ilości to wina białe. Rodzime trunki są na razie traktowane raczej, jako ciekawostka, a ich udział w całkowitym spożyciu wina w Polsce oscyluje w okolicach 0,5 proc.