Bobik ma duże wymagania glebowe, uprawiany powinien być na glebach żyznych, zwięzłych, o pH zbliżonym do obojętnego. Spośród roślin strączkowych wyróżnia się najwyższym potencjałem plonotwórczym. Zainteresowanie jednak jego uprawą jest ciągle dość niskie.

W Krajowym Rejestrze znajduje się obecnie 9 odmian bobiku. Najwięcej jest odmian niesamokończących o niskiej zawartości tianin: Albus, Amulet, Ashleigh, Kasztelan, Olga, Oena. Dwie niesamokończące o wysokiej zawartości tianin: Bobas i Sonet, a także jedna samokończąca - Granita.

Bobik w ubiegłym roku plonował bardzo wysoko. Wzorzec (średnia plonowanie odmian zarejestrowanych) został ustalony na poziomie 52,1 dt/ha, dla porównania w roku 2013 wzorzec plonował na poziomie 44,1 dt/ha.

W 2014 roku w badaniach PDOiR najlepiej plonowały: odmiana Amulet (106 proc. wzorca), Albus (104 proc. wzorca), a następnie Bobas (104 proc. wzorca), Olga (99 proc. wzorca) Kasztelan (91 proc. wzorca).

Poniżej przedstawiamy opisy niektórych odmian:

Albus - odmaina niesamokończąca, niskotaninowa., odmiana białokwitnąca. Zawartość białka w nasionach około 30 proc. Przydatny do uprawy na terenie całego kraju. Termin kwitnienia wczesny do średniowczesnego. Termin dojrzewania średni. Odmiana równomiernie dojrzewa i jest odporna na wyleganie. Średnia wysokość roślin. Rośliny dość odporne na choroby. Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.

Amulet - odmiana niesamokończąca, niskotaninowa. Plon nasion duży. Bardzo wysoka zawartość białka ( ok. 30,6 proc.). Duża odporność na wyleganie. Odmiana średnio-wczesna. Dobra równomierność dojrzewania. Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.

Bobas - odmiana niesamokończąca wysokotaninowa. Odmiana o tradycyjnym typie wzrostu. Wysoki plon nasion. Rośliny odporne na askochytozę bobiku.Łodyga wysoka -122 cm, sztywna, odporna na wyleganie. W latach o wysokich opadach rośliny przed zbiorem wymagają desykacji. DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Granit - odmiana samokończąca, wysokotaninowa. Plon nasion duży. Odmiana wczesna. Bardzo dobra odporność na wyleganie, rośliny raczej niskie ok. 99cm. Bardzo dobra równomierność dojrzewania. Wysoka masa 1000 nasion. Średnia zawartość białka (28,8 proc.). Odporność na choroby średnia. Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.

Kasztelan - odmiana niesamokończąca, niskotaninowa. Plon nasion duży. Wysoka zawartość białka ( około 29,7 proc.). Dobra odporność na wyleganie. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania średni. Odmiana równomiernie dojrzewa i jest dość odporna na wyleganie. Odporność na choroby - średnia. Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.

Olga - odmiana niesamokończąca ,niskotaninowa. Dobra odporność na wyleganie. Rośliny dość wysokie ok 114 cm. Odmiana równomiernie dojrzewa i jest dość odporna na choroby. Wysoka zawartość białka ok. 30,2 proc. Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Ponadto w KR odmian widnieją następujące pozycje:

Ashleigh - odmiana niesamokończąca, niskotanionowa. DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Oena - odmiana niesamokończąca. DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Sonet - odmiana niesamokończąca, o wysokie zawartości tanin. IHAR PIB Radzików