Według prezesa Donau Soja poszerzenie areału upraw soi w Europie w znacznym stopniu przyczyniłoby się do zabezpieczenia i wzmocnienia rolnictwa na kontynencie, ponieważ zmniejsza zależność od rynku amerykańskiego.

Ponadto ekspansja upraw soi w Europie w istotny sposób przyczynia się do ochrony klimatu. W ten sposób można spowolnić niszczenie lasów i obszarów naturalnych w Ameryce Południowej - wyjaśnił prezes.

Prezes Donau Soja wymienia nie tylko zmiany klimatyczne czy klęski żywiołowe jako trudne czynniki. Kryzysy i konflikty między państwami lub zmiana równowagi geopolitycznej mogą również powodować problemy dla europejskiego przemysłu paszowego i hodowli.

Według Donau Soja można sobie wyobrazić blokady morskie, związane z pandemią przerwy w łańcuchach dostaw związane z nowymi mutacjami koronawirusa lub inne przyczyny, które mogłaby odciąć UE od zbiorów soi w Ameryce Południowej i USA. Skutki dla podaży białka byłyby dramatyczne.

Soja jest obecnie uprawiana tylko na 1 procencie gruntów rolnych w UE. W Brazylii i Paragwaju jest to aż 60 proc. ich całkowitej powierzchni.