• Sytuacja na rynku borówki wysokiej jest w tym roku trudna; zbiory w Polsce zbiegły się w czasie sezonu zbiorów za granicą, co spowodowało drastyczny spadek cen owoców deserowych.
  • Obecna produkcja borówki w Polsce szacowana jest na około 40 tys. ton, i będzie rosła przez najbliższe lata - zauważają eksperci.
  • Obecnie za borówki na rynku deserowym można otrzymać najczęściej 9,00-11,00 zł/kg - w zależności od odbiorcy i jakości owoców.

Jaka sytuacja panuje na rynku borówek amerykańskich?

W tym roku, po raz pierwszy w takiej skali, nastąpiło załamanie cen płaconych za borówkę amerykańską. W minionym tygodniu stawki obniżyły się do poziomu 5,00-6,00 zł/kg za owoce deserowe. We wcześniejszych latach obniżki w szycie sezonu były obserwowane, ale nigdy nie były tak drastyczne. Specjaliści od lat ostrzegali, że kiedyś nastąpi przesycenie rynku w obliczu rosnącej produkcji w kraju i nie tylko.

Czyli rosnąca produkcja borówki była przyczyną załamania rynku?

Rosnąca produkcja borówki, mimo ostrzeżeń, że rynek ma ograniczoną pojemność, jest głównym czynnikiem powodującym obniżkę cenników. Od lat obserwujemy systematyczny wzrost nasadzeń. Obecna produkcja borówki w Polsce szacowana jest na około 40 tys. ton, i będzie rosła przez najbliższe lata, gdyż młode plantacje wchodzą w pełnię owocowania.

Cała rozmowa na sadyogrody.pl