- Mrożone wiśnie są jednym z produktów najbardziej dotkniętych pośrednimi efektami wojny. Z danych GUS wynika, że po jej wybuchu tj. łącznie w marcu i kwietniu polski eksport tych produktów zmalał o 33% w relacji rocznej wobec spadku o 12% łącznie w styczniu i lutym, głównie z uwagi na znacząco ograniczoną sprzedaż na Białoruś. Udział Białorusi w polskim eksporcie mrożonych wiśni w 2021 wynosił blisko 19%. Łącznie w 10 miesiącach sezonu 2021/22 wzrósł jednak o 2,5% r/r, z uwagi na dynamiczną sprzedaż na początku sezonu - mówi Mariusz Dziwulski, ekspert banku PKO BP.

Ceny wiśni 2022

Wskazuje, że o cenach wiśni w dużej mierze decydować będzie krajowa podaż. Brak istotnych strat przymrozkowych nie sugeruje istotnych obniżek plonów. Choć zagrożeniem dla zbiorów może być ryzyko suszy oraz wzrost kosztów. Sygnały z rynków zagranicznych oraz poziom cen wiśni mrożonych wskazują na możliwość podwyżek w tym sezonie, mimo osłabionego popytu na rynkach wschodnich. Dla przypomnienia, ceny wiśni w krajowym skupie do przetwórstwa w 2021 zmalały o ok. 18% r/r do 1,80 zł/kg (za IERiGŻ).

Więcej na sady.ogrody.pl