Rok 2015 w akcji Grunt to Bezpieczeństwo będzie dedykowany owadom pożytecznym, w tym zapylającym. Bayer CropScience już rozpoczęła wykłady dla rolników przybliżające tematykę ochrony fauny pożytecznej i ma zamiar je kontynuować podczas całego roku także na spotkaniach z uczniami szkół o profilu rolniczym i ogrodniczym. Prowadzone są także zajęcia w BayLab dla najmłodszych o bioróżnorodności.

Owady pożyteczne w tym zapylające odgrywają bardzo ważną rolę w środowisku rolniczym. Plonowanie rzepaku zwiększa się o 10-30 proc. dzięki działalności zapylaczy. Usługi zapylania gwarantują plon roślin sadowniczych czy warzywniczych uprawianych na nasiona.

W środowisku rolniczym nie tylko owady zapylające wymagają szczególnej uwagi. Troską należy także objąć owady drapieżne czy pasożytnicze, a także nicienie owadobójcze i pająki, które przyczyniają się do ograniczenia liczby szkodników w uprawach.

Źródło: Bayer CropScience