Nawożenie gleby jest niezbędną czynnością w uprawie roślin. Objawy niedoboru składnika mineralnego w roślinie są powodem tego, że warzywa, owoce, czy kwiaty nie spełniają norm jakościowych, a sama roślina cierpi z powodu chorób fizjologicznych. W produkcji rolniczej nie można pozwolić na taki stan, dlatego producenci co roku wykonują analizy chemiczne określające zasobność gleby i jej pH. 

W uprawach bardzo ważna jest szybka interwencja. Dlatego chwasty mogą posłużyć jako rośliny wskaźnikowe w określeniu zasobności gleby oraz określić jej odczyn (pH). Chwasty będą bujnie rosnąć w takich warunkach, jakie są dla nich korzystne. Dla człowieka powinien to być sygnał, że w glebie występuje nadmiar jakiegoś składnika mineralnego, który może być antagonistyczny dla innego, powodując jego nieprzyswajalność przez roślinę.

Przy intensywnej uprawie największy udział w nawożeniu ma azot. Producenci ponoszą duże koszty w związku z używaniem nawozów azotowych. Masowe występowanie chwastów azotolubnych sygnalizuje przenawożenie gleby azotem. Do takich chwastów należą: gwiazdnica pospolita, chwastnica jednostronna, komosa biała, mlecz zwyczajny, pokrzywa żegawka, palusznik krwawy, rdest plamisty, przytulia czepna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, psianka czarna, wilczomlecz sosnka. Niedobór azotu w glebie sygnalizują takie chwasty jak: koniczyna biała, babka lancetowata, babka zwyczajna, wyczyniec polny, wyka drobnokwiatowa.

Innym problemem ściśle związanym z zasobnością gleby jest jej pH. Ze względu na odczyn gleby chwasty można podzielić na kwasolubne i zasadolubne. Pojawienie się pewnych gatunków chwastów jest dla nas informacją, czy należy wykonać wapnowanie czy jednak gleba jest zbyt zasadowa. Na glebach kwaśnych i lekko kwaśnych występują: bratek trójbarwny, szczaw polny, jaskier polny, rumian polny, rzodkiew świrzepa, iglica pospolita, czerwiec roczny oraz mchy. Gleby bogate w wapń o odczynie zasadowym preferują: gorczyca polna, pięciornik rozłogowy, jasnota biała, cykoria podróżnik, podbiał pospolity, mak polny, tobołki polne.

Warto tez wspomnieć, że chwasty mogą informować nas o strukturze gleby i o jej warunkach wilgotnościowych. Gleba zasobna w próchnicę będzie atrakcyjna dla gwiazdnicy pospolitej, łobody ogrodowej, pokrzywy zwyczajnej. Na glebach wilgotnych często można spotkać jaskra rozłogowego, skrzypa polnego, żywokosta lekarskiego, a na piaszczystych: przymiotno kanadyjskie, turzyce piaskową i babkę lancetowatą. Takie informacje są nam przydatne w celu poprawy struktury gleby, jej napowietrzenia lub wzbogacenia w próchnicę.

Należy wspomnieć, że chwasty są tylko wskaźnikiem i nie mogą posłużyć, jako jedyny wykładnik zasobności gleby. Są dla nas tylko sygnałem do podjęcia stosownych kroków w celu stworzenia optymalnych warunków pod uprawę roślin. Dlatego niezbędne jest monitorowanie i sukcesywne przeprowadzanie kompleksowych analiz chemicznych próbek