W maju rolnicy przystępują do pierwszych pokosów produkowanych w swoich gospodarstwach zielonek. Na pierwszy rzut najczęściej idzie żyto ozime, siane z przeznaczeniem głównie na kiszonkę w celu podratowania bazy paszowej.

Żyto na kiszonkę zbierać powinno się na przełomie I i II dekady maja. Do zbioru przystępuje się, gdy zaczyna się kłosić. Uzyskuje się wtedy smaczną, ale bardzo wilgotną zielonkę, która jednak z racji niskiej zawartości suchej masy (16-18 proc.) kisi się trudno i z dużymi stratami. Stąd po skoszeniu najlepiej pozostawić biomasę na 1-2 dni by nieco podeschła i po tym okresie przystąpić do zakiszania. Zakiszać można ją w balotach lub na pryzmie. Nie jest to najlepsza z możliwych kiszonek. Nadaję się jednak świetnie dla młodzieży i opasów.

W stanowisku po życie ozimym, jako plon wtóry najczęściej uprawia się kukurydzę. Obok kukurydzy uprawiać można także buraki pastewne i ziemniaki, a nawet zasiać proso lub grykę na nasiona.

Warto jednak pamiętać, że opóźnienie terminu siewu każdego z tych gatunków to wyraźny spadek plonowania. Przykładowo kukurydza siana w plonie wtórym ma na ogół gorsze parametry jakościowe tj. mniejszy udział kolb i mniejszą zawartość skrobi od kukurydzy sianej w plonie głównym. Jednak siejąc ją w takiej rotacji, w czasie 1 sezonu, zbierane są dwa plony zielonek.