Odmiany kalafiora przeznaczone do przetwórstwa powinny odznaczać się wysokim i stabilnym plonem, strukturą, kształtem oraz barwą róży. Firmy przetwórcze oczekują produktu, który gwarantuje wysoką jakość opartą na małych stratach, czyli z mniejszą ilością kruszu podczas obróbki. Nie wszystkie odmiany łączą w sobie te wszystkie cechy.

Cennymi jesiennymi odmianami przeznaczonymi do przetwórstwa są takie, które tworzą zbite, ale duże róże. Gwarantuje to uzyskanie mniej odpadów. Pojedyncze różyczki są kształtne, bardziej skupione i pożądane w przemyśle. Całe róże osiągają rozmiary powyżej 20 cm średnicy i osiągają wagę ok. 2,5 kg. Takie walory posiadają 3 odmiany kalafiora: 'Gohan' (zbiór koniec sierpnia-wrzesień), 'Cabral' (zbiór od połowy września), 'David' (zbiór w październiku).

W Polsce dużym problemem jest również kiła, która w uprawie kalafiora prowadzi do dużych strat. Nowością są odmiany kalafiora odporne na tę chorobę. W połączeniu z odpowiednią agrotechniką i nawożeniem można uzyskać duży plon bez dużego nakładu na ochronę plantacji. Do takich odpornych odmian należą m.in. 'Claforsa' i 'Clarina'.

Ważna jest również w produkcji stabilność plonowania. Zmienna pogoda może być przyczyną nierównomiernych plonów. Polecane odmiany odznaczają się krótkim i stabilnym okresem wegetacji, czyli 80-85 dni, co gwarantuje zebranie róż w równym terminie. Odznaczają się również wysoką odpornością na warunki stresowe.