Inicjatywa białkowa COBORU jest koncepcją rozwiązań metodycznych i rozszerzenia zakresu doświadczalnictwa odmianowego roślin białkowych w naszym kraju.

- Wprowadzone innowacje doświadczalne dotyczą, zarówno tradycyjnych, rodzimych roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych): bobiku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, jak i przede wszystkim soi zaliczanej do roślin oleistych, która w naszym kraju jest jeszcze mało znanym gatunkiem – oceniają.

Głównym celem podjętych działań było zmodyfikowanie przez COBORU dotychczasowego systemu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), aby możliwe było zweryfikowanie rejonów kraju najbardziej odpowiednich do uprawy poszczególnych gatunków roślin białkowych i jednocześnie wskazanie w każdym gatunku najlepszych odmian do uprawy w tych rejonach. W tym celu znacznie zwiększono liczbę realizowanych doświadczeń odmianowych oraz tak zmieniono ich lokalizację, aby w każdym gatunku zapewnić reprezentatywność doświadczeń.

- Wprowadzone zmiany zakresu badań roślin białkowych pozwoliły na powszechną rekomendację odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi, już od 2019 roku. Na rok 2020 Listy odmian zalecanych (LOZ) do uprawy w poszczególnych województwach utworzyła następująca liczba województw: soja – 16, groch siewny – 15, bobik i łubin wąskolistny – 14, łubin żółty – 13. Powszechnie tworzone od dwóch lat Listy odmian zalecanych pozwalają zoptymalizować wybór odmian do uprawy w konkretnych warunkach gospodarowania, co w znacznym stopniu ogranicza ryzyko uprawy roślin białkowych – podaje COBORU.

W skład zespołu autorskiego wchodzą: prof. Edward S. Gacek – dyrektor COBORU, mgr inż. Marcin Behnke, mgr inż. Józef Zych, mgr inż. Agnieszka Osiecka, mgr inż. Beata Kaliska (SDOO w Chrząstowie), mgr inż. Maria Kozioł (SDOO w Przecławiu) i dr inż. Krzysztof Gawęcki (SDOO w Głubczycach).

Źródło: COBORU