Warsztaty przede wszystkim były okazją do pogłębienia refleksję na temat tego, jak producenci wina dostosowują się, by zapewnić zrównoważoną uprawę winorośli. Przykład branży wina pokazuje potencjał możliwości integracji europejskiej: cały sektor wiele zyskał na wspólnych ramach prawnych i prawdziwej europejskiej wizji rozwoju sektora. Przez ostatnie dwadzieścia lat bilans handlowy wzrósł o 275 proc., a zysk netto wyniósł w 2018 r. ok. 8 mld euro. Poprawiła się znacznie również jakość - w tej chwili 64 procent produkowanego wina ma oznaczenie geograficzne (44 proc. z chronioną nazwę pochodzenia, 20 proc. z chronione oznaczenie geograficzne).

Niemniej jednak sektor mierzy się w tej chwili z wieloma wyzwaniami, które prawdopodobnie zakłócą jego funkcjonowania bardziej niż kiedykolwiek. W tej chwili dwoma największymi zmartwieniami producentów wina są pogorszenie ich sytuacji gospodarczej spowodowane spowolnieniem światowej gospodarki (a co za tym idzie malejące marże) oraz, oczywiście, zmiana klimatu, której niszczący potencjał już zdążyliśmy zaobserwować. Ostatnimi laty poczyniono ogromne wysiłki, by podwyższyć normy zrównoważenia. Jednak, by odpowiedzieć na nowe wyzwania, producenci muszą ciągle nabywać nowe umiejętności i wychodzić poza schematy, by opracowywać innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie przetrwać na coraz bardziej zglobalizowanym i niestabilnym rynku.

Podczas warsztatów poruszono kilka ważnych istotnych zagadnień: - mimo, że wino utrzymuje się w czołówce eksportowanych produktów rolno-spożywczych, w ciągu ostatnich trzech lat gospodarczych sytuacja finansowa producentów winorośli na pewnych obszarach produkcji znacznie się pogorszyła. Ceny są niskie, a marże dla producentów stale spadają. Ponadto przejście na bardziej zrównoważone metody produkcji pociągają za sobą koszty przewyższające możliwości producentów. W związku z tym konsumenci i sprzedawcy detaliczni również mają w tej kwestii rolę do odegrania, a polityki publiczne powinny zapewnić efekt dźwigni poprzez inwestycje i przywracanie równowagi na rynku.

Thierry Coste, przewodniczący grupy roboczej „Wino” Copa-Cogeca stwierdził, że kluczowe znaczenie ma dalsze wsparcie Unii Europejskiej dla sektora w tym silny budżet WPR i pomoc w dalszym osiąganiu zrównoważenia. Ramy prawne WPR powinny służyć wspieraniu i poprawianiu synergii z innymi funduszami, by producenci winorośli mogli opracowywać nowe rozwiązania i dostosowywać się do zmian. W sektorze wciąż panują pozytywne nastroje, co oznacza, że przy odpowiednim wsparciu i sprawiedliwej polityce handlowej mógłby on wejść na nowe rynki i utrzymać innowacyjność produktów, odpowiadając tym samym na nowe tendencje, np. wprowadzając produkty bardziej przyjazne środowisku czy wina o niższej zawartości alkoholu.

Według uczestników warsztatów, szczególnie ważnym jest utrzymanie i usprawnienie europejskiego modelu upraw winorośli, w którego skład wchodzi wielu małych i średnich producentów winorośli i spółdzielni, które tworzą miejsca pracy i stymulują wzrost gospodarczy na obszarach wiejskich. Warsztaty zakończyły się degustacją wina, podczas której razem z Wine in moderation członkowie CEVI i Copa-Cogeca mieli okazję zaprezentowania swoich win oraz innowacyjnych praktyk.