Szacuje się, że produkcja wina w trzech głównych krajach produkujących w UE: we Włoszech, Francji i Hiszpanii wyniesie około 117,3 mln hektolitrów (hl), czyli o 18 proc mniej niż w sezonie 2020/2021. Oprócz wiosennych przymrozków, które zdziesiątkowały około 30 proc. upraw we Francji i północnych Włoszech, straty dodatkowo pogłębiły: grad, susze i choroby. Pomimo zmienności i niepewnych warunków klimatycznych, jakość winogron jest porównywalnie znacznie wyższa i dobrze wróży winom gatunkowym.

Włochy – spadek o 9 proc.

Prognozuje się, że we Włoszech produkcja wina waha się od minimum 43,7 mln do maksimum 45,00 mln hektolitrów, odnotowując 9 proc. spadek. Zróżnicowane warunki klimatyczne, od wiosennych przymrozków po letnie grady, burze i susze, spowodowały znaczne różnice jakościowe i ilościowe nawet między sąsiadującymi obszarami uprawy winorośli. Wiele obszarów w północnych i środkowych Włoszech mocno ucierpiało przez wiosenne przymrozki, które zniszczyły do 40 proc. nowych pąków kwiatowych. Mimo wszystko są jednak dobre perspektywy dla białego wina.

Francja – największy spadek produkcji w UE

Francja prognozuje największy spadek, 29-procentowy w porównaniu z sezonem 2020/2021, ponieważ zbiory prawdopodobnie nie przekroczą 33,3 miliona hektolitrów. Oczekuje się, że wiosenne przymrozki, które zdziesiątkowały około 30 proc. upraw w kraju, w połączeniu z chorobami roślin spowodowanymi letnią wilgocią, zaowocują historycznie niskimi zbiorami, gorszymi od tych z lat 1991 i 2017 i porównywalnymi z tymi z 1977 roku.

Hiszpania - o 7 mln hl mniej

Hiszpania przewiduje zbiory w wysokości 39,5 miliona hektolitrów, o 7 milionów hektolitrów mniej niż poprzedni, który zanotował 46,5 miliona hektolitrów. Zbiory rozpoczęły się bardzo dobrej jakości owocami, ale oczekuje się, że będą krótkie, szczególnie ze względu na letnią suszę oraz sporadyczne wypadki mrozów i gradobicia.

W Niemczech poniżej średniej, w Portugalii wzrost o 1 proc.

W Niemczech oczekuje się, że produkcja wina wyniesie poniżej 9 milionów hektolitrów i poniżej średniej 10-letniej wydajności. Częściowe straty plonów są spowodowane przez peronosporę, wiosenne przymrozki i wypadki gradu. 2021 to jednak obiecujący rok dla win musujących.

Portugalia jest jedynym krajem, w którym spodziewany jest, choć niewielki (+1 proc.), wzrost. Oczekuje się, że spadki produkcji na Azorach, Minho i Lizbonie zostaną zrekompensowane wzrostami w regionach uprawy winorośli Douro i Porto oraz Terras de Cistercian. Oczekuje się win dobrej jakości.

Węgry spodziewają się, że wyprodukują od 2,5 do 3 milionów hektolitrów wina.