Strączkowe bez skutecznych herbicydów skazane są na bardzo silne zachwaszczenie, co w konsekwencji zawsze odbija się na plonie i na jakości nasion. Dotychczas producenci tej grupy upraw narzekali na niewielki wybór w herbicydach. Ostatnio sytuacja się znacznie poprawiła, przybyło wiele nowych możliwości. Najlepiej pod tym względem przedstawia się sytuacja w grochu i bobiku, najgorzej jest z łubinem. Cieszy pierwszy herbicyd w soi.

BOBIK

Na dzień dzisiejszy w bobiku zarejestrowanych jest 11 herbicydów, dla porównania w roku ubiegłym również w grudniu było ich 7. Aktualnie zezwolenie do stosowania w uprawie bobiku posiadają następujące preparaty: Aflex Super 450 SC (linuron), Agil 100 EC (propachizafop), Aria 100 EC (propachizafop), Command 480 EC (chlomazon), Fusilade Forte 150 EC (fluazyfop-P butylu), Golden Clomazon 480 EC (chlomazon), Kilof 480 EC (chlomazon), Nuflon 450 SC (linuron), Reglone 200 SL (dikwat), Roundup Max 2 (glifosat), Szpada 480 EC (chlomazon).

SOJA

Nowością jest pojawienie się pierwszego w Polsce herbicydu do stosowania w soi. Została rozszerzona rejestracja herbicydu Sencor Liquid 600 SC i od nowego sezonu plantatorzy tej rośliny mogą legalnie go stosować w swoich uprawach.

GROCH

Najdłuższej listy doczekał się groch. Z 11 dostępnych herbicydów w roku ubiegłym wykaz dostępnych preparatów poszerzył się do 33 pozycji. Obecnie w grochu można stosować: Afalon Dyspersyjny 450 SC (linuron), Aflex Super 450 SC (linuron), Agil - S 100 EC (propachizafop), Agil 100 EC (propachizafop), Agro Bentazon 480 SL (bentazon), Aria 100 EC (propachizafop), Basagran 480 SL (bentazon), Butoxone M 400 SL (MCPB w postaci soli sodowej), Command 360 CS (chlomazon), Command 480 EC (chlomazon), Corum 502,4 SL (bentazon, imazamoks), Dual Gold 960 EC (metolachlor), Focus Ultra 100 EC (cykloksydym), Fusilade Forte 150 EC (fluazyfop-P butylu), Golden Clomazon 360 EC (chlomazon), Golden Clomazon 480 EC (chlomazon), Grapan Extra 40 EC (chizalofop-P tefurylu), Harrier 295 ZC (linuron, chlomazon), Kilof 480 EC (chlomazon), Linur 450 SC (linuron), Linurex 500 SC (linuron), Nightjar B 450 SC (linuron), Nightjar C 450 SC (linuron), Nightjar D 450 SC (linuron), Nuflon 450 SC (linuron), Pantera 040 EC (chizalofop-P tefurylu), Realchemie Bentazon SL (bentazon), Roundup Max 2 (glifosat), Stomp Aqua 455 CS (pendimetalina), Szpada 480 EC (chlomazon), Wolof A 480 SL (bentazon), Wolof B 480 SL (bentazon), Wolof C 480 SL (bentazon).

ŁUBINY

Ciągle niewielki wybór mamy w preparatach, które można stosować w łubinach. Z dwóch preparatów dostępnych rok temu aktualnie jest ich zaledwie 3. Są to: Afalon Dyspersyjny 450 SC (linuron), Fusilade Forte 150 EC (fluazyfop-P butylu), Reglone 200 SL (dikwat).


Źródło: Wyszukiwarka środków ochrony roślin MRiRW. Stan 23.12.2014

Sprawdź ceny kontraktów terminowych