W sezonie 2008/2009 wielkość produkcyjna pomarańczy wyniosła 6,5 mln ton, a w sezonie 2009/2010 odpowiednio 6,3 mln ton. Ponad 80 proc. łącznych zbiorów pochodzi z dwóch państw Hiszpanii oraz Włoch. W bieżącym sezonie 2010/2011 spodziewana produkcja pomarańczy oszacowana została na około 6,1 mln ton. W omawianym sezonie konsumpcja pomarańczy na unijnym rynku oszacowana została na około
5,8 mln ton, a największe ilości pomarańczy – około 22 kg/osobę spożywane jest corocznie w Hiszpanii - informuje FAMMU/FAPA. 

Państwa unijne pozostają netto importerem pomarańczy, a największymi dostawcami są od lat RPA, Egipt, Argentyna oraz Maroko. W poprzednim sezonie łączny import pomarańczy wyniósł ponad 963,0 tys. ton, podczas gdy eksport zaledwie niecałe 272,0 tys. ton. Eksportowane z Unii Europejskiej pomarańcze przede wszystkim trafiają na rynek rosyjski, do Serbii, Macedonii, Chorwacji oraz na Ukrainę. W bieżącym sezonie 2010/2011 spodziewany import to około 900,0 tys. ton pomarańczy, a eksport odpowiednio 325,0 tys. ton.