Złe nastroje wśród plantatorów czarnej porzeczki

- Nastroje wśród producentów porzeczki spowodowane drastycznymi podwyżkami cen środków do produkcji (nawozy, paliwo, środki ochrony roślin, części zamienne, energia elektryczna i inne), a także kosztów pracy, usług zewnętrznych są złe. Obawiamy się, że ceny jakie będą oferowane przez przemysł przetwórczy plantatorom nie będą uwzględniały aktualnych kosztów produkcji owoców - podkreśla Stanisław Trzonkowski.

Tegoroczne ceny porzeczek mogą okazać się za niskie

- Polskie Stowarzyszenie Plantatorów Porzeczek jest w trakcie wyliczania jednostkowych kosztów produkcji owoców porzeczki czarnej, dlatego też posłużę się wyliczeniami sporządzonymi już przez Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii i potwierdzonymi przez IERiGŻ. Na podstawie tych wyliczeń przy wykonaniu których brałem czynny udział koszt wyprodukowania 1 kg owoców aronii przy aktualnych cenach środków do produkcji i poziomach innych kosztów wyniósł 2,22 zł. W roku ubiegłym cena uzyskana (co było rzadkością i to pod koniec zbiorów) wynosiła 1,20/kg. Należy dodać, że wyliczona obecna wartość - 2,22zł-wyprodukowania 1 kg aronii nie zawiera dochodu producenta. Biorąc pod uwagę, że koszt produkcji 1 kg porzeczki czarnej jest znacznie wyższy niż aronii - choćby z powodu dużej różnicy w kosztach ochrony roślin i nawożenia, to okazać się może że ubiegłoroczna cena ok. 5 zł/kg, w roku bieżącym może nie być wartością zadowalającą producentów - wskazuje plantator.

Czytaj więcej na sadyogrody.pl