Szara pleśń to jedna z najgroźniejszych chorób roślin uprawnych, również truskawek. Poraża wszystkie części wegetatywne roślin. Jednak największe straty powoduje kiedy porażone są owoce. Straty w plonie mogą sięgać nawet 80 proc. Warto również zauważyć iż owoce truskawek zalicza się do plonu jakościowego, to oznacza iż porażone owoce można przeznaczyć tylko na przemysł co wiąże się z dużo niższą ceną za owoce.

Sprawcą choroby jest saprofityczny grzyb Botritis cinera który poraża wiele gatunków roślin. Zimuje w postaci sklerociów, jednak porażenia dokonują zarodniki konidialne. Zimuje na resztkach roślin oraz na materii organicznej.

Pierwszy zabieg powinien być wykonany na początku kwitnienia kiedy jest rozwinięte 5-15 proc. kwiatów, kolejny zabiegi co 5-7 dni w zależności od przebiegu warunków pogodowych (ciepła i wilgotna pogoda zwiększa ryzyko infekcji). O liczbie zabiegów decyduje pogoda, oraz odmiana. Z reguły trzy zabiegi w czasie kwitnienia wystarczają w odmianach które są średnio podatne na szarą pleśń np. Honey , Marylin. Większa liczba zabiegów jest wymagana w ochronie odmian podatnych na infekcje przez tego patogena np. Marmolada. Warto dodać iż ta odmiana jest podstawową odmianą adresowaną na rynek rosyjski.

Do ochrony jest kilka preparatów z różnych grup chemicznych, które należy stosować  w odpowiednich terminach z uwagi na pozostałości w owocach. Do pierwszego zabiegu poleca się preparaty zawierające tiuram np.: Thiram Granuflo  80 WG, Pomarsol Forte 80 WG, Sadoplon 75 WG - wszystkie w dawce 4kg/ha. Preparaty zawierające tiuram nie powinno się stosować do ostatniego zabiegu w sezonie ponieważ mogą pozostawiać biały nalot na pierwszych dojrzewających owocach, oraz owoce mogą mieć gorzki smak.

Kolejne preparaty to preparaty anilinopirymidonowe tj. Mythos 300 SC w dawce 2,5 l/ha, Switch 0,8-1 l/ha, preparat z grupy anilodopirymidynowy Frupica 440 SC 0,7 l/ha, oraz preparat z grupy strobiluryn:  Signum 33WG w dawce 1,8 kg/ha. W trakcie zbiorów można stosować preparat Teldor 50 SC w dawce 1,5 l/ha ponieważ ma 1 dzień karencji.

Skuteczność zabiegów w ochronie truskawek przed szarą pleśnią w dużej mierzy zależy od techniki wykonania zabiegu oraz sprzętu. Większość środków ma działanie kontaktowe, dlatego istotne jest dokładnie naniesienie preparatu na chroniony organy. W czasie kwitnienia bardzo ważne jest aby pokryć kwiaty przez które dochodzi do porażenia, w trakcie sezonu aby zabieg był skuteczny należy pokryć cieczą roboczą owoce.

Do ochrony truskawek w Polsce wykorzystuje się różny sprzęt. Ten najbardziej popularne opryskiwacze z tzw. belką polową są słabo przystosowane do ochrony truskawek dlatego o skuteczności zabiegu decyduje ilość cieczy roboczej, która w tym przypadku powinna wynosić 1200-1500 l, w przypadku wykorzystywania belki FRAGARIA ilość cieczy można zmniejszyć do ok. 700 l. Najodpowiedniejsze są opryskiwacze które maja tzw. rękaw w którym jest aktywny nadmuch powietrza.