Pod uprawę szparagów nadaje się gleba próchniczna, V lub VI klasy, o odczynie lekko kwaśnym lub zbliżonym do obojętnego, pH 6-7. Zbyt kwaśne gleby trzeba zwapnować 1-1,5 t wapnem węglanowym. Szparagi lubią glebę przepuszczalną, przewiewną i szybko nagrzewającej się. Szparagarni nie zakłada się na glebach zwięzłych, podmokłych, o wysokim poziomie wód gruntowych i w zagłębieniach terenu oraz zakamienionych oraz na stanowisku po szparagach, ponieważ nawet po upływie 20 lat pozostaje tam 10 proc. korzeni starych karp, które mogą być siedliskiem np. Fusarium spp. Jest to uprawa wieloletnia, dlatego wybór stanowiska jest istotny i musi być przemyślany.

Już jesienią przygotowuje się pole pod uprawę nawożąc obornikiem. Wiosną trzeba oczyścić pole z chwastów wykorzystując glifosat i rozsiać nawozy fosforowo-potasowe. Możliwe jest stosowanie nawozów wieloskładnikowych, zawierających niewielkie ilości azotu. Nawozy fosforowe i potasowe miesza się z glebą, dalej przygotowuje bruzdy na ok. 40 cm szerokości i 30-35 cm głębokie. Szparagi sadzi się wiosną na przełomie marca i kwietnia. Odległość między karpami w rzędach powinna wynosić 33 cm, a pomiędzy rzędami - 170-190 cm. Roczną rozsadę, należy sadzić rozkładając korzenie na dnie bruzdy i karpy przysypać 5-10 cm warstwą gleby.

Przy zakupie karp szparagów trzeba zwrócić uwagę, aby nie były przesuszone, zbyt małe, porażone przez choroby, o nielicznych lub cienkich korzeniach i pąkach oraz z wyłamanymi pąkami. Cena zakupu karp wynosi 1,5-2 zł/szt. dla wielkości karp 50-100 g. Dzienny zbiór z hektara wynosi przeciętnie około 100 kg, a w okresach wysokiej temperatury ponad 200 kg. Przeciętne plony z dobrze prowadzonej plantacji wynoszą w naszym kraju 5-6 t/ha (maksymalne - 12 t/ha).

W Polsce powierzchnia upraw stanowi ok. 2 tys. ha, z czego większość jest przeznaczona na eksport, głównie do Niemiec. Szparagi uprawiane są na świecie na łącznym obszarze 168,12 tys. ha, a największe obszary produkcyjne znajdują się w Chinach, Niemczech, Meksyku oraz Peru. Największym producentem są Chiny, a szparagi w tym kraju uprawiane są na powierzchni 65,0 tys. ha a ponad 95 proc. z lokalnych zbiorów szparagów kierowane jest do przetwórstwa. Także Chiny są największym światowym producentem szparagów puszkowanych. W Niemczech powierzchnia upraw szparagów zajmuje 22,8 tys. ha, z czego 95 proc. łącznych zbiorów trafia tam do bezpośredniej konsumpcji, a największe ilości spożywane są właśnie na niemieckim ryku. W Peru obszar upraw stanowi 26,2 tys. ha, a w Meksyku niemal 17,0 tys. ha. Poza czołowymi, i krajami około 9,0 tys. ha stanowią uprawy szparagów w Hiszpanii, 8,0 tys. ha w USA oraz 6,0 tys. ha we Francji i po 3,0 tys. w Grecji i Francji.