Nadchodząca wiosna może motywować rolników do uprawy strączkowych, głównie z powodu możliwości uzyskania kilku profitów przewidywanych w nowym PROW 2014-2020.

Nastawiając się na uprawę tej grupy roślin można uzyskać przede wszystkim dodatkowe płatności z tytułu uprawy roślin motylkowych, a także dzięki takim uprawom łatwo spełnić wymogi zazielenienia.

Niestety dotychczasowa dochodowość uprawy łubinów nie wygląda najlepiej. Mówią o tym chociażby najnowsze kalkulacje opłacalności tej uprawy wykonane przez Tadeusza Szymańczaka (rzecznika prasowego PZPRZ).

Zdaniem Szymańczaka za tonę nasion łubinu można było średnio dostać w tym roku 1200 zł. Przy wydajności wynoszącej około 2,5 t/ha, daje to kwotę 3000 zł.

Jakie są koszty założenia 1 ha plantacji łubinu?

Nasiona: Przy normie wysiewu 160 kg/ha i przy cenie za materiał siewny ok. 200 zł/dt- koszt nasion wynosi - 320 zł.

Nawożenie: przy założonej strategii nawożenia: azot - 20 kg/ha, fosfor - 100 kg/ha, potas - 140 kg/ha i biorąc pod uwagę 25 proc. udział kosztów wapnowania w czteroletnim zmianowaniu (3t) - koszt nawożenia razem wynosi ok. - 854,70 zł.

Środki Ochrony Roślin: zakładając dość bogaty program ochrony roślin składający się z następujących preparatów - Nitragina, Goltix, Bayleton 25 WP, Afalon dyspersyjny 450 S.C., Gwarant 500 SC, Reglone Turbo 200 SL, Karate 050 EC, Fusilade Forte 150 EC- koszt ochrony wynosi - 609,85 zł.

Obowiązkowe ubezpieczenie upraw - (w zależności od wybranego pakietu) - średni koszt to 110 zł.
Koszty stałe związane z prowadzeniem produkcji w gosp. 10,0 ha U. R. obciążenie na 1 ha wynosi:- 1383 zł.
Zbiór kombajnem (1 godz.) - 330 zł
Najemna siła robocza- 40,50 zł
Siła pociągowa własna - 836,78 zł

RAZEM KOSZTY = 4 484,83 zł

Dodatkowe wpływy (za rok 2014):

JPO - 910,87 zł
Zwrot akcyzy z paliwa rolniczego - 81,7 zł/ha
Płatność do motylkowych - 556,37 zł/ha
Razem: 1548,94 zł

Na podstawie powyższych kalkulacji wykonanych przez Tadeusza Szymańczaka plon łubinu 2,5t/ha przy cenie 1200zł/ha nie jest w stanie pokryć kosztów i nakładów poniesionych na tą uprawę.

W praktyce jednak rolnicy uprawiający łubiny, zazwyczaj nie stosują tak bogatego programu ochrony roślin oraz nawożenia. 

Źródło: Na podstawie Kalkulacji opłacalności upraw. Styczeń 2015r. Tadeusz Szymańczak -rzecznik prasowy PZPRZ.