Żurawina wielkoowocowa to niska krzewinka z rodziny wrzosowatych. Do tej samej rodziny należy, już tak popularna w naszym kraju, borówka wysoka. Żurawina wielkoowocowa naturalnie występuje w Ameryce Północnej. Jest gatunkiem, którego owoce wykorzystywane są w uprawie towarowej. Wytwarza znacznie większe owoce niż nasz krajowy dziki gatunek. Dzięki długim pędom możliwy jest mechaniczny zbiór owoców.

Nasze warunki są dobre do uprawy żurawiny, jednak polscy producenci nie mogą się przekonać do tej rośliny. Prawdopodobnie powodem tego są specyficzne warunki glebowe, jakie należy spełnić, a także związany z tym dość duży koszt założenia plantacji oraz jej lokalizacja.

Żurawina wymaga gleb torfowych lub lekkich mineralnych, o wysokim poziomie wód gruntowych i słonecznego stanowiska. Krzewinki są bardzo wrażliwe na niedobór wody i wymagają zarówno w zimie jak i latem nawadniania. Woda nie powinna zawierać wysokiej zawartości jonów wapnia i magnezu. W sezonie letnim nawadnianie plantacji musi być umiarkowane.

Ponadto podłoże pod uprawę powinno się charakteryzować bardzo niskim odczynem, na poziomie 3-3,5 pH. Przed założeniem plantacji należy dokładne wykonać analizy gleby. W razie potrzeby wymagane jest zakwaszanie gleby siarką. Pod uprawę żurawiny w warstwie podgleby nie może występować wapń.

Płożące pędy i kwiaty rośliny są wrażliwe na mrozy i przymrozki. To jest główny problemy w jej uprawie. Jednak rozwiązanie leży w zainstalowaniu systemu nawadniającego, który oprócz tego, że pełni funkcję ochronną, to na dodatek przyczynia się do lepszego zakorzenienia się młodych krzewinek. Od zimy począwszy do wiosennych przymrozków krzewy żurawiny znajdują się pod wodą.

Koszt założenia plantacji jest także jednym z powodów, dla którego żurawina nie jest uprawiana przez producentów owoców jagodowych. Koszt takiej uprawy sięga od 40-60 tys. zł. Pierwsze zbiory można uzyskać po 3 latach od posadzenia, natomiast znacznie więcej można uzyskać po kolejnych dwóch latach uprawy. Na glebach mineralnych plon owoców szacuje się na poziomie 8 t z hektara, natomiast na glebach torfowych z wysokim poziomem wody - nawet 16 t z hektara.

W Polsce bardziej popularne są przetworzone owoce żurawiny (soki, konfitury, suszone owoce) niż świeże. Większość pochodzi z importu niż z plantacji krajowych. Bardziej popularne na skupie są owoce rodzimej dzikiej borówki. Cena za kg owoców żurawiny wielkoowocowej zależy od koniunktury, ale oscyluje w granicach od 12-13 zł/kg.