PAP poinformował, że będzie realizowany grant  finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na temat „Unowocześnienie technologii uprawy konwencjonalnych odmian soi w warunkach Polski”

W skład konsorcjum, które podjęło współpracę nad grantem wchodzą: Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy z Poznania, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Poznańska, a także spółka Danko Hodowla Roślin oraz dwa opolskie przedsiębiorstwa rolne: Kombinat Rolny Kietrz i Top Farms Głubczyce.

Celem projektu jest opracowanie nowoczesnej technologii uprawy soi. Naukowcy testować będą nowe odmiany, określą optymalny dla naszych warunków termin siewu i gęstość, oraz przeanalizują różne sposoby jej ochrony przed agrofagami. Badać będą również skuteczność działania szczepionek bakteryjnych. Przedsiębiorstwa natomiast przeanalizują uprawę soi w warunkach wielkoobszarowych.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych