W przypadku powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w grochu do wyboru mamy sześć preparatów opartych na bentazonie (Agro Bentazon 480 SL, Basagran 480 SL, Gransol 480 SL, Realchemie Bentazon SL, Wolof A 480 SL, Wolof B 480 SL, Wolof C 480 SL) oraz jeden zawierający MCPB w postaci soli sodowej (Butoxone M 400 SL).  Możemy także sięgnąć po nowy na rynku preparat - Corum 502,4 SL, będący mieszaniną bentazonu i imazamoksu.

W celu zwalczania owsa głuchego oraz innych gatunków jednoliściennych (np. chwastnicy jednostronnej lub perzu właściwego) możemy stosować: propachizafop (Agil – S 100 EC, Bosiak 100 EC), cykloksydym (Focus Ultra 100 EC), fluazyfop-P butylu(Fusilade Forte 150 EC, Trivko), haloksyfop-R metylu (Gallant Super 104 EC, Perenal 104 EC), chizalofop-P tefurylu (Grapan Extra 40 EC, Pantera 040 EC). 

Wszystkie preparaty powschodowe można aplikować w grochu od momentu, gdy rośliny wytworzą przynajmniej pierwsze 2-3 liście (od BBCH 12 -13) i pojawią się pierwsze wąsy czepne lub przy wysokości roślin ok. 6-12 cm.  Dodatkowo w przypadku graminicydów zaleca się, by zabieg wykonać gdy owies głuchy osiągnie fazę 2-4 liści, a perz właściwy 3-6 liści.