Do zwalczania chwastów dwuliściennych możemy przystąpić jedynie poprzez zabiegi doglebowe. Do dyspozycji mamy zaledwie 3 preparaty:

pendimetalina - Stomp Aqua 455 CS w dawce 2,6 l/ha;

Preparat można stosować maksymalnie do 5 dni po siewie (głębokość umieszczenia nasion 3 cm)

prosulfokarb - Boxer 800 EC w dawce 3-4 l/ha;

Preparat można stosować maksymalnie do 5 dni po siewie. Nasiona nie powinny być umieszczone płycej niż 3 cm (3-5 cm).

pendimetalina + dimetenamid-P - Wing-P 462,5 w dawce 4 l/ha.

Środek stosować przed wschodami roślin, najlepiej bezpośrednio po siewie (BBCH 00).

Graminicydy:

Po wschodach łubinu, możliwości są okrojone jedynie do zwalczania chwastów jednoliściennych. Do dyspozycji mamy następujące graminicydy:

chizalofop-P etylu – Achiba 05 EC , Targa Super 05 EC, Pilot 10 EC;
fluazyfop-P butylu – Fusilade Forte 150 EC, Trivko;
propachizafop – Agil-S 100 EC, Aria 100 EC, Vima- Propachizafop, Zetrola 100 EC;
kletodym – Select Super 120 EC,

Stosując graminicydy należy zwrócić uwagę na zapisy w etykietach rejestracyjnych zwłaszcza dotyczące terminu stosowania (fazy rozwojowej łubinu a także chwastów) i wielkości dawek.

Z reguły niższe dawki stosuje się do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych, wyższe do zwalczania np. perzu właściwego.