Zgorzele siewek mogą wystąpić bardzo wcześnie i spowodować zamieranie kiełków jeszcze przed ich wydostaniem się na powierzchnię ziemi, wskutek czego mogą powstać na plantacji mniejsze lub większe puste miejsca. Jeżeli siewki ulegną zakażeniu nieco później to objawy choroby najczęściej powstają na korzeniach oraz na części podliścieniowej w postaci brunatnych plam. W wyniku uszkodzeń siewki zamierają. Choroby zgorzelowe powoduje wiele gatunków grzybów (m. in. grzyby z rodzaju Pythium, Fusarium, Rhizoctonia).

W celu ograniczenia zgorzeli siewek należy używać do siewu zdrowy i zaprawiony materiał siewny, wysiewać nasiona w dawce zalecanej dla danego gatunku, stwarzać odpowiednie warunki do szybkich wschodów i rozwoju siewek poprzez staranne uprawienie gleby oraz niezbyt głęboki siew do ogrzanej gleby (niskie temperatury i wysoka wilgotność sprzyjają porażeniu siewek). Praktykowany jest jednak dla grochu wczesny termin siewu (najlepiej do końca marca), stąd warto rozważyć wcześniejsze zaprawianie nasion przeciwko zgorzelom. 

Przed zgorzelami uprawy grochu zaprawić można następującymi zaprawami:

Sarox T 500 FS (karboksyna, tiuram) - jest środkiem grzybobójczym w formie płynnego koncentratu do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych o działaniu systemicznym i kontaktowym. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 400 ml na 100 kg nasion. Zalecana ilość wody: 500ml/100 kg nasion.

Vitavax 200 FS (karboksyna, tiuram) - jest środkiem grzybobójczym w formie płynnego koncentratu zawiesinowego, o działaniu systemicznym i kontaktowym. Zalecana dawka: 400 ml /100 kg nasion z dodatkiem wody w proporcji 1:1.

Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS (tiuram) - zarejestrowany do zaprawiania nasion grochu uprawianego i zbieranego na zielono (zastosowanie małoobszarowe). Jest środkiem grzybobójczym o działaniu kontaktowym w formie proszku do zaprawiania nasion na sucho lub w formie zawiesiny wodnej, przeznaczonym do zwalczania grzybów przenoszonych przez materiał siewny oraz zasiedlających glebę (sprawców powodujących zgorzele siewek). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/1 kg nasion.

Natomiast do zaprawiani nasion łubinów mamy zarejestrowaną zaledwie jedną zaprawę:

Vitavax 200 FS (karboksyna, tiuram) - zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 350 ml/100kg nasion z dodatkiem 700 ml wody

Nasiona zarówno grochu oraz łubinów warto zaprawić Nitraginą. Jest to preparat biologiczny zawierający specjalnie dopasowany szczep symbiotycznych bakterii brodawkowych przygotowany do zaprawienia nimi nasion. Nasiona możemy zaprawiać zarówno na mokro, jak i na sucho. Jednak ze względu na dokładność wykonania zabiegu zaprawianie powinno się wykonywać sporządzając zawiesinę preparatu i skorzystać z zaprawiarki mechanicznej.

Zabieg taki pozwala na zaszczepienie materiału siewnego tymi organizmami. Wraz z nasionami trafią one do gleby i szybko infekują korzenie strączkowych. Zastosowanie preparatu pozwala na zwiększenie intensywności wiązania azotu. Szczepienie nitraginą nie jest konieczne jeśli przerwa w uprawie tej rośliny na danym polu jest nie większa jak 4 lata. Co ważne zaprawione preparatem nasiona należy chronić przed intensywnym działaniem promieniowania słonecznego. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem. Koszt takiego zaprawiania to około 50 zł/ha.

Możliwe jest jednoczesne zaprawianie z chemicznymi środkami ochrony roślin i nitraginą, o ile wysiew dokonany będzie bezpośrednio po zabiegu. Wówczas najpierw zaprawiamy nasiona fungicydami, a następnie nitraginą.

W praktyce wielu rolników rezygnuje z zaprawiania chemicznego i szczepi nasiona jedynie przygotowanym roztworem nitraginy, zwłaszcza jeśli na stanowisku w zmianowaniu od wielu lat nie było rośliny z rodziny bobowatych.