Jak poinformowało KZPRiRB, na posiedzeniu została poruszona również kwestia dotycząca rzetelnego i wiarygodnego zbierania danych dotyczących powierzchni upraw.

Barbara Domaszewicz bardzo pozytywnie oceniła działania KZPRiRB, PSPO, IZ-P oraz KFPZ, które wspólnie wystąpiły do Ministra Rolnictwa z propozycją wprowadzenia do wniosków o dopłaty bezpośrednie obowiązku wpisywania szczegółowych danych dotyczących powierzchni upraw. Takie dane były by dość wiarygodne i przede wszystkim stosunkowo szybko mogłyby być opublikowane. Według tych organizacji działania takie wpłynęłyby na poprawę jakości statystyk dotyczących powierzchni zasiewów.

Eurostat zwrócił się z takim postulatem do Komisji Europejskiej. Również według unijnego urzędu statystycznego poprawę statystyki rolniczej można by było osiągnąć przez zobligowanie instytucji płatniczych zaangażowanych w obsługę unijnych funduszy rolniczych (w naszym przypadku jest to ARiMR) do zbierania dokładnych danych dotyczących powierzchni upraw rolniczych w UE.