Ze względu na trwającą niepewność związaną z pandemią koronawirusa i obecny brak oficjalnej zgody na organizację imprezy, wystawa DLG-Feldtage zaplanowana na 2021 r. musi zostać odwołana. Decyzja została podjęta po dogłębnych dyskusjach pomiędzy organizatorem DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze), radą doradczą DLG ds. Wystawy plenerowej i współorganizatorami.

Kolejna wystawa DLG-Feldtage odbędzie się w przyszłym roku w dniach 14-16 czerwca 2022 r. w Versuchsgut Kirschgartshausen w Mannheim w Badenii-Wirtembergii w Niemczech. Jednakże od maja tego roku międzynarodowym miejscem spotkań profesjonalistów zajmujących się uprawami będzie prezentacja wybranych treści z programu technicznego wystawy na platformie cyfrowej DLG.

- Bardzo żałujemy, że DLG-Feldtage nie może odbyć się w tym roku pomimo starannego przygotowania, a także dużego zaangażowania ze strony branży. W związku z ciągłą niepewnością związaną z ogólną sytuacją pandemii i obecnym brakiem oficjalnych zgody na organizację imprezy, warunki do bezpiecznego przeprowadzenia DLG-Feldtage nie są spełnione. W konsekwencji podjęliśmy decyzję, w ścisłej współpracy z radą doradczą oraz w interesie naszych wystawców i zwiedzających, że DLG- Wystawa Feldtage odbędzie się dopiero w przyszłym roku - wyjaśnił dr Reinhard Grandke, dyrektor generalny DLG.

Pomimo sytuacji w tym roku, profesjonaliści zajmujący się uprawami nadal będą mieli dostęp do programu technicznego tej wystawy. Platforma cyfrowa DLG będzie oferować program wydarzeń z informacjami na temat aktualnych tematów związanych z uprawą roślin od maja 2021 roku.