Ministerstwo wyjaśniło, że o pomoc mogą wnioskować producenci rolni, którzy uprawiali chmiel w 2020 lub 2021 roku; za 2020 lub 2021 r. została im przyznana płatność związana do powierzchni uprawy chmielu na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; zagraża im utrata płynności finansowej w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w latach 2020 i 2021.

Stawka pomocy finansowej jest zróżnicowana i wynosi: 8027 zł na pierwszy hektar średniej powierzchni upraw chmielu w latach 2020 i 2021; 6421 zł na drugi i trzeci hektar; 4013 zł na czwarty i piąty hektar.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie ARiMR.