Pozostało kilka dni na wysianie międzyplonu ozimego, który rolnicy deklarowali we wnioskach o dopłaty bezpośrednie jako obszary proekologiczne (EFA).
Zazwyczaj na realizację takiego wariantu decyduje się niewielu rolników. Powód - stosunkowo długo taki międzyplon musi być utrzymany na polu, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wiosennych uprawek, znacznie przesuszających glebę. Wymusza on także siew roślin jarych. Sprawdza się on głównie w gospodarstwach, które wysiewają pod burak cukrowy rośliny tworzące później mulcz.
W tym roku jednak z powodu przedłużających się żniw zaistniała także możliwość zamiany wcześniej deklarowanego międzyplonu ścierniskowego na międzyplon ozimy.

Czytaj: >>>Zazielenienie: Międzyplon ozimy zamiast ścierniskowego

Przypomnijmy jeszcze kilka podstawowych wymogów związanych z wysiewem międzyplonów w ramach EFA:

-Międzyplon ozimy wysiać można od dnia 1 lipca do dnia 1 października, a utrzymany na polu powinien być co najmniej do dnia 15 lutego.

-Bardzo ważnym kryterium jest siew tych międzyplonów jako mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych oraz miododajnych. Co ważne mieszanki złożone z samych gatunków zbóż nie są uznawane za obszar proekologiczny.

-Powierzchnia zaliczana do obszaru proekologicznego stanowi jedynie 30 proc. powierzchni rzeczywistej EFA. Czy 1 ha międzyplonu to 0,3 ha EFA.

Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA) to jeden z nowych komponentów dopłat bezpośrednich ustalonych przez Komisję Europejską. Dotyczy on gospodarstw dysponujących gruntami ornymi o powierzchni powyżej 15 ha. Są one zobowiązane do tego, aby przynajmniej 5 proc. gruntów ornych gospodarstwa stanowił obszar proekologiczny.