Zapytaliśmy o to Adama Stępnia, dyrektora generalnego zarówno Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, jak również Krajowej Izby Biopaliw. Specjalista powiedział nam czy w najbliższym czasie rynek biopaliw może wpływać znacząco na produkcję rzepaku. Bo z jednej strony rolnicy zdają sobie sprawę, że ta intensywnie uprawiana roślina, jest narażona na nowe zagrożenia, których „pokonanie” jest trudniejsze w warunkach zmniejszającej się puli środków ochrony roślin. Z drugiej popyt na nią w kontekście rynku biopaliw może się zwiększyć. Czy rzeczywiście?

- To są zupełnie różne, aczkolwiek zmierzające do jednej rzeczy wątki. Wątek ryzyk produkcyjnych i popytowy (...) Biopaliwa są głównym determinantem jeżeli chodzi o popyt na olej rzepakowy. Nie tylko w Polsce, ale i w Europie – mówił farmer.pl Adam Stępień.

Jak dodał, w naszym kraju produkuje się ponad 1,3 mln t oleju, z czego zdecydowana większość trafia do krajowych wytwórni estrów metylowych.

- Polityka biopaliwowa „napędziła” obecną powierzchnię uprawy i determinuje jej opłacalność. Ceny dla rolnika są bardzo dobre i w tym kontekście należy się spodziewać, że polityka krajowa, ale też która wynika z rozwiązań europejskich, będzie miała kluczowe znaczenie – dodał Stępień.
Ambicje klimatyczne Unii Europejskiej rosną i zakłada się, że ich realizacja będzie się odbywać z wykorzystaniem biopaliw.

Więcej w video poniżej.