Eksperci poinformowali, że w jabłoniach w najbliższych dniach tego tygodnia należy wykonać wiosenny zabieg zwalczający gąsienice różnych gatunków zwójkówek liściowych, które już żerują w rozwijających się rozetkach liściowych i liściowo-kwiatowych. Trwa także wylęganie się gąsienic zwójki różóweczki z zimujących złóż jaj. Zagrożeniem są też przędziorki. W sadach, w których nie zastosowano środków olejowych, konieczne jest wykonanie lustracji na obecność przędziorków na liściach. Jeżeli stwierdzi się przekroczenie progu zagrożenia (3 formy ruchome na 1 liść) wykonać zabieg zwalczający. Przy dużej liczebności szkodnika może być konieczne użycie dwu akarycydów, aby skutecznie zwalczyć wszystkie stadia rozwojowe. Stosować akarycydy, które używano w sadzie najrzadziej - podają specjaliści.

Z kolei w zagrożonych sadach grusz należy wykonać zabieg bezpośrednio przed kwitnieniem przeciw miodówkom.

W porzeczkach, na plantacjach, na których w ubiegłym roku było duże zagrożenie przez zwójkę różóweczkę, należy wykonać zwalczanie (rozpoczął się wylęg gąsienic) przed kwitnieniem. Możliwe jest zastosowanie tylko dozwolonego na porzeczkę preparatu o krótkiej prewencji. - Zwracajmy uwagę na obecność przędziorków, obecnie można znaleźć samice zimujące (karminowej barwy), głównie na dolnej stronie liści w dolnej części krzewów - apelują.