Przewidywana dopłata do roślin przeznaczonych na cele energetyczne to 45 euro do każdego hektara upraw. Co trzeba zrobić aby ją dostać?

Zofia Krzyżanowska, doradca ministra rolnictwa: - Jeżeli to są rolnicy, którzy będą uprawiać rośliny na cele energetyczne to po pierwsze powinni podpisać umowę do kogo te surowce będą odstawiać.
Problem w tym, że na razie nie ma jeszcze listy tak zwanych pierwszych przetwórców oraz podmiotów skupujących.
Waldemar Sochaczewski wiceprezes ARR: - Przede wszystkim podmioty, które będą chciały kupować surowce powinny się zgłaszać do oddziałów terenowych ARR ze stosownym wnioskiem i uzyskać zatwierdzenie.
A mają na to czas tylko do 23 marca. Potem wszystkie zakłady zostaną skontrolowane. Dokładna lista pierwszych przetwórców oraz podmiotów skupujących zostanie opublikowana do 15 kwietnia. Dopiero wtedy rolnicy będą wiedzieć, z którą firmą mogą podpisać umowę.

- Jest także druga możliwość rolnicy mogą sami przetwarzać rośliny energetyczne na cele energetyczne we własnym gospodarstwie i w tym celu złożyć stosowne deklaracje. – mówi Sochaczewski.
A nie jest to wcale sprawa prosta. Rolnik musi złożyć do Agencji Restrukturyzacji deklarację zastępującą umowę a do Agencji Rynku Rolnego jej kopię. Ponadto musi prowadzić odpowiednie rejestry. Ważenie i pomiar zebranych surowców powinien odbywać się w obecności inspektora. A po zbiorach należy złożyć stosowne dokumenty o wysokości uzyskanych plonów. Wszyscy przetwórcy roślin energetycznych będą podlegać szczegółowym kontrolom. W razie wykrycia niezgodności grożą im kary finansowe a nawet kilkuletni zakaz przetwarzania roślin energetycznych.
Grzegorz Spychalski: - Jest lista, która obejmuje większość roślin, ale żeby nie było wątpliwości, która roślina może być objęta tą dopłatą to rzeczywiście w rozporządzeniu jest załącznik do tego rozporządzenia i jest lista roślin energetycznych.
Mogą to być rośliny jednoroczne na przykład rzepak, rzepik, kukurydza, len włóknisty, buraki cukrowe, soja.
Rośliny wieloletnie w tym krzewy typu róża bezkońcowa ślazowiec pensylwański i inne oraz zagajniki drzew na przykład wierzba energetyczna, topola, robinia akacjowa.

Źródło: Agrobiznes