Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki plonowania odmian grochu siewnego w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Jak plonował w tym roku groch?

Plon ustalonego wzorca w tym roku kształtował się na poziomie 35,5 dt/ha. To prawie o 1,5 t/ha mniej niż w roku 2017, gdzie wzorzec plonował na poziomie 50,1 dt/ha. Dwa lata wcześniej(2016r.) wyniósł on 42,6 dt/ha. Wzorcem w 2018, 2017 oraz 2016 r. była średnia odpowiednio z 20, 19, 14 odmian zarejestrowanych.

W tym roku najwyżej plonującą odmiana ogólnoużytkowa grochu okazała się francuska odmiana Astronaute, zaplonowała na poziomie 115 proc. wzorca. Z pastewnych odmian wybiła się Turnia, która osiągnęła poziom 108 proc. wzorca.

Które odmiany najwyżej plonowały w 2018 r – poniżej uproszczone zestawienie:

Odmiany ogólnoużytkowe:

• Astronaute – 115 proc. wzorca
• Tarchalska – 108 proc. wzorca
• Batuta - 106 proc. wzorca
• Spot - 104 proc. wzorca
• Arwena - 102 proc. wzorca
• Audit - 102 proc. wzorca
• Tytus- 101 proc. wzorca
• Olimp - 101 proc. wzorca
•Medyk - 101 proc. wzorca
• Starski - 101 proc. wzorca

Odmiany pastewne:

• Turnia - 108 proc. wzorca
• Milwa - 105 proc. wzorca
• Hubal – 101 proc. wzorca