W poniedziałek w Brukseli spotkali się ministrowie rolnictwa państw UE. Jednym z poruszanych tematów był projekt unijnej dyrektywy tytoniowej. Jak powiedział Plocke dziennikarzom, 10 państw wystąpiło z postulatem, aby jeszcze raz rozważyć skutki dla sektora rolnego wprowadzenia tej dyrektywy, które są "negatywne społecznie i ekonomicznie".

Wśród 10 państw, oprócz Polski, wymienił również: Grecję, Hiszpanię, Włochy, Cypr, Węgry, Czechy, Bułgarię i Rumunię. Wątpliwości wyraziła także Chorwacja, która już wkrótce będzie członkiem Unii Europejskiej i brała udział w poniedziałkowym spotkaniu. Zdaniem wiceministra państwa UE coraz bardziej rozumieją zagrożenia wynikające z wdrożenia nowych przepisów.

"W dobie kryzysu nie możemy sobie pozwolić, by tracić miejsca pracy. Sektor tytoniowy jest bardzo ważnym sektorem we Wspólnej Polityce Rolnej" - powiedział dziennikarzom.

"Grecja zaproponowała debatę nad dyrektywą tytoniową po to, żeby pokazać, jakie mogą być skutki społeczne i ekonomiczne wdrożenia dyrektywy dla poszczególnych krajów. Polska jest jednym z największych producentów tytoniu w Europie, jednocześnie 47 tys. osób jest zatrudnionych w przemyśle tytoniowym w Polsce. Warto o tym pamiętać" - dodał. Jego zdaniem, gdyby przepisy dyrektywy weszły w życie, wpływy do budżetu byłyby mniejsze, wzrosłaby szara strefa i nielegalny import z zagranicy.

Projekt nowelizacji unijnej dyrektywy tytoniowej przewiduje zakaz sprzedaży cienkich papierosów, tzw. slimów, oraz smakowych (np. mentolowych), bo zdaniem Komisji Europejskiej zachęcają one do palenia.

Propozycja zakłada też, że opakowania papierosów i produktów tytoniowych muszą być w 75 proc. pokryte wizualnymi i słownymi ostrzeżeniami zdrowotnymi. Oznacza to, że jeśli propozycja wejdzie w życie, to trzy czwarte paczki zajmą zdjęcia np. uszkodzonych organów wewnętrznych czy zniszczonych rakiem tkanek oraz komunikaty typu "palenie zabija".

Przeciw projektowanej dyrektywie opowiadają się polscy plantatorzy tytoniu. Rolnicy obawiają się, że spadnie zapotrzebowanie na polski tytoń.

Polska jest największym producentem gotowych wyrobów tytoniowych i drugim co do ilości producentem tytoniu w UE. W Polsce jest 6 fabryk, które zatrudniają 6 tys. osób. Tytoń uprawia 14,5 tys. gospodarstw rolnych. 70 proc. produkcji trafia na eksport. W 2012 r. wartość eksportu wyniosła 1 mld zł, co oznacza, że sprzedaż branży tytoniowej stanowi 36 proc. wartości eksportu rolno-spożywczego.