Soja na polach należących do Hodowli Zwierząt Zarodowych w Osowej Sieni uprawiana jest od 2012 r. Także odmiany AgroYoumis - w tym roku 40 ha obsiano wczesną odmianą Mavka (KR 2013), która długość okresu wegetacji ma 125-135 dni.

Soja jako roślina dnia krótkiego reaguje na długość dnia. Dlatego w naszym klimacie, w warunkach Polski powinny być uprawiane odmiany 000, czyli najwcześniejsze.

Oprócz plantacji produkcyjnej AgroYoumis zaprezentowała także inne swoje odmiany. Do najwcześniejszych zalicza się odmiana Annushka, której okres wegetacji trwa 100-130 dni i w naszym kraju jest z powodzeniem uprawiana od 9 lat.

Kolejnymi odmianami wczesnymi są Lajma (CCA) o okresie wegetacji 115-125 dni i Violetta (CCA) 120-125 dni. Dalej hodowca z odmian wczesnych proponuje odmiany: Viorica i Simona, obie z katalogu CCA.

Soja zdobywa na popularności i rolnicy wymieniali się swoimi spostrzeżeniami odnośnie uprawy tego gatunku. Wciąż popełniane są błędy w uprawie, które rzutują na plon, np. źle dobrana odmiana. Dla zobrazowania różnic w wegetacji na polu wysiano także odmianę średniopóźną.

Innymi częstymi błędami w uprawie soi są: nieodpowiedni przedplon i stanowisko, niewyrównana gleba, brak szczepienia nasion lub zastosowanie niewłaściwej szczepionki.