W tym roku wchodzi nowy system dopłat do produkcji roślin energetycznych. Będzie on wdrażany przez dwie Agencje Rolnicze.
Waldemar Sochaczewski wiceprezes ARR: - Agencja Rynku Rolnego podejmuje pierwsze działanie i mogę zakomunikować, że od dzisiaj jest możliwość zatwierdzenia 2 kategorii uczestników tego mechanizmu.
Do oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego powinni zgłaszać się przedsiębiorcy, którzy będą zajmować się skupem surowców energetycznych a także tak zwani pierwsi przetwórcy. Wnioski o wpisanie na listę mogą składać także rolnicy, którzy będą przetwarzać rośliny we własnym gospodarstwie.
- Taka lista w postaci obwieszczenia ministra rolnictwa zostanie opublikowana najpóźniej do 15 kwietnia i to będzie powszechnie dostępna informacja tych podmiotów, które mogą zawierać umowy na dostawę surowców energetycznych. – mówi Sochaczewski.
Zanim taki spis powstanie wszystkie zgłoszone do Agencji Rynku Rolnego będą podlegały kontroli na miejscu. Lista jest bardzo ważna dla producentów roślin na cele energetyczne. Dopłaty będą przysługiwały tylko tym rolnikom, którzy mają podpisane umowy kontraktacyjne.
Grzegorz Spychalski, Prezes ARiMR: - Przy roślinach energetycznych będziemy weryfikowali, czy rzeczywiście zakłady, z którymi podmioty będą miały umowę znajda się na liście zakładów certyfikowanych przez ARR.
A lista roślin, które mogą być przeznaczone na cele energetyczne jest już znana i jest bardzo długa.
Mogą to być rośliny jednoroczne na przykład rzepak, rzepik, kukurydza, len włóknisty, buraki cukrowe, soja. Rośliny wieloletnie w tym krzewy typu róża bezkońcowa ślazowiec pensylwański i inne oraz zagajniki drzew na przykład wierzba energetyczna, topola, robinia akacjowa.
Wnioski o przyznanie dotacji energetycznych rolnicy mogą składać już od 15 marca, a do 15 maja muszą umowę kontraktacyjną na sprzedaż surowców.


ROŚLINY PRZEWIDZIANE DO PRZYZNANIA PŁATNOŚCI:
1. rośliny jednoroczne - rzepak, rzepik, kukurydza, len włóknisty
2. buraki cukrowe
3. soja
4. rośliny wieloletnie w tym krzewy - róża bezkolcowa ślazowiec pensylwański i inne
5. zagajniki drzew - wierzba energetyczna, topola, robinia akacjowa.

Źródło: Agrobiznes