Coraz większe zainteresowanie społeczeństwa zdrowym stylem życia, na który składa się między innymi konsumpcja warzyw, roślin przyprawowych oraz leczniczych, o jak największej wartości biologicznej skłoniły nas do podjęcia inicjatywy utworzenia studiów podyplomowych - Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół -  tłumaczy dr inż. Tomasz Spiżewski z Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Poszerzenie oferty edukacyjnej UPP związane jest również ze społeczną świadomością negatywnego wpływu na środowisko konwencjonalnej uprawy roślin bazującej na nawożeniu mineralnym i chemicznej ochronie roślin przed organizmami szkodliwymi – dodaje kierownik studiów. 

Studia utworzone na Wydziale Rolnictwa Ogrodnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu skierowane są do osób zajmujących się profesjonalnie i amatorsko uprawą warzyw i ziół oraz dla doradców i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkołach średnich, którzy chcą poszerzyć wiedzę i kompetencje w zakresie ekologicznych metod uprawy oraz uzyskać lepszą pozycję na rynku pracy.

Studia stacjonarne. Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół

Studia o charakterze interdyscyplinarnym, prowadzone będą w formie stacjonarnej oraz z możliwie, jak najszerszym wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. Znani i cenieni wykładowcy - praktycy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadzą wykłady, ćwiczenia, seminaria, warsztaty, zajęcia praktyczne i wyjazdy terenowe w ramach takich zagadnień jak: Podstawy prawne ekologicznej produkcji roślin, Uprawa roli i żywienie roślin, Podstawy uprawy warzyw i roślin zielarskich, Przetwórstwo warzyw i ziół, Ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi.

Więcej informacji na stronie https://wroib.up.poznan.pl/studia-podyplomowe/