Lista pierwszych przetwórców jest bardzo ważna dla rolników, którzy zamierzają skorzystać z dopłat do roślin energetycznych. Aby dostać dotacje trzeba mieć podpisaną umowę kontraktacyjną na ich sprzedaż do zakładu zaakceptowanego przez Agencję Ryku Rolnego. Mogą to być firmy zajmujące się skupem lub przetwarzaniem roślin na cele energetyczne.

Waldemar Sochaczewski wiceprezes ARR: - Do wniosków o płatności obszarowe rolnik musi dołączyć kopię umowy zawartej z taka jednostką czy pierwszą, czy drugą i dlatego jest to bardzo ważny warunek, żeby był uprawniony do płatności obszarowej.

Pierwsze zakłady są już znane. Zostały one umieszczone na specjalnej liście zaakceptowanej przez ministra rolnictwa. Jest ona dostępna na stronach internetowych Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji a także u doradców rolniczych.
Na liście znalazło się 288 zakładów. Ale kolejne zgłaszają się do Agencji Rynku Rolnego. Teraz w sumie jest ich już ponad 300. – Nie jest ta lista zmaknięta absolutnie po kolejnych zgłoszeniach, kontrolach i po zamknięciu procedur będziemy przesyłać kolejne modyfikacje tej listy do ministra rolnictwa – dodaje Soczaczewski.

Pytanie tylko, do kiedy rolnicy muszą dostarczyć do Agencji Restrukturyzacji kopie podpisanej umowy?
Renata Mantur ARiMR: - Rolnicy musza złożyć wnioski o dopłaty bezpośrednie do 15 maja, na dostarczenie umowy kontraktacyjnej z zakładem przetwórczym mają jeszcze czas do końca maja.

Lista roślin do których przysługują płatności energetyczne jest bardzo długa.
Mogą to być rośliny jednoroczne na przykład rzepak, rzepik, kukurydza, len włóknisty, buraki cukrowe, soja oraz rośliny wieloletnie w tym krzewy typu róża bezkolcowa, ślazowiec pensylwański i inne oraz zagajniki drzew na przykład wierzba energetyczna, topola, robinia akacjowa. Aby dostać wyższe dopłaty rośliny muszą być w całości przeznaczone na cele energetyczne. Nie wchodzi w grę takie rozwiązanie że słoma zostanie sprzedana do zakładu przetwórczego a ziarno zbóż na paszę.

Zgodnie z przepisami unijnymi płatność ta będzie przysługiwała do powierzchni, z której zostanie zebrana roślina, która przede wszystkim zostanie przeznaczona na cele energetyczne. Na złożenie wniosków o płatności energetyczne, tak samo jak o bezpośrednie rolnicy mają czas do 15 maja.

Źródło: Agrobiznes