Facelia błękitna najlepiej plonuje na glebach zaliczanych do kompleksów żytniego bardzo dobrego i dobrego. Na zbyt zasobnym stanowisku często przedłuża wegetację, ma tendencję do odmładzania się i bywa, że wylega. Na siew na nasiona warto wybrać nieco lżejsze stanowisko, ale utrzymane w dobrej kulturze.

Nawożenie:
Przygotowanie stanowiska w przypadku jej uprawy na nasiona jest zbliżone do uprawy zbóż jarych. Przedsiewnie podaje się fosfor P2O5 20-30 kg/ha i K2O 40-50 kg/ha. Nawozy azotowe w dawce 40-50 kg/ha można podać tylko przedsiewnie lub podzielić tę dawkę na dwie części: 60 proc. przedsiewnie i 40 proc. pogłównie w początkowych fazach rozwoju roślin.

Dobór odmian:
W Krajowym Rejestrze widnieje 7 odmian facelii błękitnej (Anabela, Angelia, Asta, Atara, Lisette, Natra, Stala). Odmiany te mają stosunkowo małe wymagania glebowe, są dość odporne na suszę. Wszystkie wymienione pozycje nadają się zarówno do uprawy w plonie głównym z przeznaczeniem na nasiona, jak i w międzyplonie ścierniskowym. Odmiany różnią się także wysokością, terminem kwitnienia oraz dojrzewania. Większość posiada także zdolność ograniczania populacji mątwika burakowego, stąd facelia wysiewana jest chętnie z przeznaczeniem na mulcz pod buraki cukrowe.

Siew:
Norma wysiewu w przypadku zakładania plantacji na nasiona wynosi 10-12kg/ha. Facelię sieję się płytko, na głębokość 1-2 cm. Nasiona wysiewa się mniej więcej od początku do połowy kwietnia.

Odchwaszczanie:
W przypadku facelii błękitnej nie mamy żadnego zarejestrowanego preparatu. Sama roślina jest bardzo wrażliwa na wiele substancji czynnych herbicydów. Facelia jest rośliną szybko zacieniającą glebę, konkurencyjną w stosunku do chwastów i zazwyczaj na polach utrzymanych w dobrej kulturze jej uprawa udaje się bez zabiegów odchwaszczających. W niektórych krajach stosuje się herbicydy doglebowe, np. linuron bądź metazachlor. W Polsce jednak takich zaleceń nie opracowano.

Ochrona przed chorobami i szkodnikami:
Nie ma także żadnych opracowanych zaleceń co do ochrony chemicznej facelii przed chorobami i szkodnikami. Facelia jest z rodziny faceliowatych, żadna z powszechnych upraw nie należy do tej grupy. Jest więc porażana przez patogeny bardzo rzadko, a jeżeli już to nie osiągają one znaczenia gospodarczego. Ponadto facelia ma krótki okres wegetacji, szkodliwość patogenów jest relatywnie krótka. Zakwita szybko, stając się atrakcyjną rośliną miododajną, ochrona insektycydowa jest w tym przypadku bardzo niewskazana.

Zbiór:
Zbiór nasion przeprowadza się mniej więcej w połowie lipca po około 120 dniach wegetacji. Określenie terminu zbioru bywa kłopotliwe, rośliny mają tendencję do przedłużania wegetacji i odmładzania się. Problem mogła by rozwiązać wcześniejsza desykacja, lecz takich zaleceń jeszcze nie opracowano w przypadku tej uprawy. Zazwyczaj decyzję o zbiorze podejmuje się gdy nasiona w dolnej części kwiatostanu są brązowe. Można je zbierać kombajnem zbożowym, uszczelnionym i ustawionym jak do zbioru gatunków o drobnych nasionach. Nasiona należy dosuszyć do wilgotności 15 proc.