Raport został opublikowany przez Departament Leśnictwa FAO. Według prezesa Austriackiego Stowarzyszenia Biomasy, znaczny przyrost lasów wynoszący prawie pół miliona hektarów rocznie jest dowodem na to, że lasy w Europie były zarządzane w sposób zrównoważony od pokoleń. Wynika to również z odpowiedzialnego leśnictwa rodzinnego, ponieważ Europa jest również liderem pod względem odsetka lasów zarządzanych przez prywatnych rolników.

Koncepcja zrównoważonej gospodarki leśnej z zasadą nieużywania większej ilości drewna z lasu niż odrasta w tym samym okresie funkcjonowała już w 1713 roku. Dzięki tej wielofunkcyjnej gospodarce leśnej Europa znacznie różni się od innych części świata, w których niektóre obszary objęte są całkowitą ochroną, a inne funkcjonują w formie intensywnego zarządzania plantacjami jak fabryki czystego drewna.

Szczególnie dobre wyniki w gospodarce leśnej są w krajach UE z najwyższym udziałem OZE w całkowitym zużyciu energii: Szwecji, Finlandii, Łotwy, Danii i Austrii. Tym krajom udało się w ostatnich latach zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii dzięki o ponad 30 proc. większym wykorzystaniu bioenergii i jednocześnie znacznym zwiększeniu podaży drewna w lasach.