W związku z poniesionymi stratami z powodu nałożenia na towary z naszego kraju embarga przez Rosję, tym razem producenci cebuli, kapusty oraz jabłek mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia. Wsparcie to będzie wypłacane jako tzw. pomoc de minimis w rolnictwie. Oznacza to, że maksymalna kwota rekompensat wypłaconych w jej ramach, w ciągu trzech ostatnich lat, nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro.

Wysokość wsparcia wynosi:
450 zł na 1 ha powierzchni upraw cebuli lub kapusty prowadzonych w 2014 r.;
800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych.

Wnioski należy składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Można również je składać rejestrowaną przesyłką pocztową. Wówczas o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania takiego wniosku.

Warto również zaznaczyć, że rolnicy oraz inni przedsiębiorcy, którzy skorzystali lub planują skorzystać z oferty ARR nie mogą otrzymać takiej pomocy do tych samych powierzchni upraw z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.